Tilbud om Tannhelseforsikring fra IF på tannlegers SMS-innkalling – på samme tråd!

 

Lenker til referanseartikler :

Melding til berørte instanser FORSIKRINGSREKLAME på SMS; korrespondanse - Saken der IF-tannforsikring blir tilbudt pasienter via SMS-utsendelse slik at pasientene oppfatter at det kommer fra deres egen tannlege, blir sendt som bekymringsmelding til myndighetene. Du kan lese alt her.

 


Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til tannhelseforsikring - Det er velkomment at Tannlegeforeningen 16.februar 2017 kom på banen med kritisk blikk på IF-reklame på vår SMS-tråd. NTF har kontaktet de forskjellige aktørene og fått deres forklaring. Det er […]

ooOOoo

Det viser seg at en  gruppe tannklinikker i Oslo-området har inngått avtale med IF forsikringsselskap om at de er “sertifiserte” for å kunne tilby behandling til pasienter som tegner IF tannhelseforsikring:

IFs godkjente tannklinikker:

 • Dentales-klinikkene
  • Dentales Aker Brygge Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
  • Dentales Lysaker Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
 • Praxisklinikkene
  • Asker Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
  • Ullevål Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
  • Byporten Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
 • Bryn Tannhelsesenter – tannlege Egil Jakobsen
 • Lysaker Brygge Tannklinikk – tannl paal Strømme
 • Tannhelsesenteret Lørenskog – daglig leder Kjell Sigurd Strandenæs

 

lenket hånd med ifLagt ut på “Tannhjulet” 1.gang: 31.jan.2017

19. Januar 2017 ble det lagt ut et innlegg på facebooksiden «Oss tannleger imellom» om at pasienter i Oslo-området hadde mottatt SMS med reklame for tannhelseforsikring IF på samme “tråd” (melding) som vi sender SMS-avtaler til våre pasienter (via Opus).

Det ble reagert på at også personer uten innkallingsavtale fikk tilbudet om IF tannforsikring.

Innlegget avstedkom raske reaksjoner og stort engasjement. Flere andre tannleger har pasienter som har meldt fra om at de har opplevd det samme, og noen la ut bilde av SMS-en.

 

20170127 tannlege kaare Borre SMS Denne tannlegen har ingen tilknytning til IF-gruppen. Likevel får hans pasient IF-reklame på samme tråd som han benytter til innkalling. Pasienten tror selvfølgelig at det er tannlege Kåre Borre som sender – og anbefaler – denne forsikringen. Tannlegen kommenterer selv: “Hvordan er det mulig at pasientene mottar reklame på den samme tråden som vi bruker til å gi pasientene time? Pasienten min trodde naturlig nok at tilbudet kom fra oss”

(Kopien er autentisk bortsett fra tannlegens navn)

 

 

 

dentales AB IFposter sammensatt 002Dentales-gruppen – eller flere i IF-tanngruppen – har på egen hånd, eller i samarbeide med IF, brukt sine journalarkiver og/eller andre baser til å sende ut SMS-reklame for IF tannforsikring til sine – og andre kollegers – “tilfeldige”(?) pasienter med informasjon om IF tannforsikring på en slik måte at SMS’en kommer i samme tråd som tannklinikkenes SMS-innkalling, og derfor virker som en anbefaling fra “tannlegen”. Det er også på det rene at personer som aldri har mottatt SMS-innkalling fra de angjeldende klinikker, også har fått SMS-reklame i en “innkallingstråd”.

Vi vet derimot bestemt at det er sendt SMS til personer som verken har innkallingsavtale eller gitt tillatelse til SMS varsling med noen av de sertifiserte klinikkene.

 • Vi vet ikke om IF, eller medlemmer i IF-tanngruppen, har engasjert en 3.part til utsendelse, eller om 3.part har brukt egen database alene eller i kombinasjon med journalinformasjon fra kildene nevnt ovenfor.
 • Vi vet ikke hvem som har utført eller gjort avtaler beskrevet ovenfor – om det er autorisert tannlege, daglig leder eller annet helsepersonell.

“NETTVERK”

Det ser ut til at den aktuelle “Tannforsikringen” eies av IF, og skal formidles gjennom agenten Nordic DentalPartner, stiftet i 2016 av Trond Adland og Einar Maartmann.  Nordic DentalPartner eies 100% av selskapet Nordic Tannforsikring AS, som igjen eies 100% av Trond Adland. Via Total Verdianalyse AS er Adland deleier i Dentales AS og Dentales Tannklinikk Lysaker AS. (Han har vært daglig leder i selskapet). Adland har pt. forretningssamarbeide med styremedlem i Dentales. Daglig leder i Dentales er pt. Halvor Nikolai Gjone.

Informasjon vi sitter med, forteller at det er Nordic DentalPartner som skal sertifisere klinikkene. Det er opplyst på et tidligere møte at fremtidige sertifiseringer skal betales med en %-andel av omsetningen De sertifiserte klinikker pr. Januar 2017 skal ikke betale noe, da deres andel betales av det forarbeide de har gjort for å etablere ordningen.

 

Noen konsekvenser

 • Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Konkurranseulikhet? Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering? Vi forstår at slikt kan komme godt med i en markedsføring, men strider dette mot Markedsføringsloven og Helsepersonelloven? Lovlig samarbeide?
 • Forsikringsselskapet IF legger grunnen for å kunne styre tannhelse og behandling ved tannlegekontorene som er med. Vi har latt oss fortelle at man i USA er kommet dit at forsikringsselskap kan dirigere honorarstørrelsen for at tannlegen skal kunne behandle på forsikringsselskapets regning.
 • Kunder i journalsystemet NEXTSYS (eller andre journalsystem) er i prinsippet ekskludert fra samarbeidet
 • Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring.
 • Omdømmetrakassering; krenkelse av de ikke-IFsertifiserte tannleger som får IF-reklame  inn i sin innkallingstråd. Erstatningsplikt?
 • NTF får flere utfordringer; de må kanskje velge hvilke medlemmer de skal støtte?
 • Overtredelse av NTFs etiske regler, markedsføring
 • Opprettes det her et “PayBack-system” som er ulovlig?
 • Krenkelse av pasienters personvern: innblikk i og bruk av journalinformasjon
 • Brudd på en rekke lover?
  • Helsepersonelloven
  • Normen – datasikkerhet
  • Markedsføringsloven
  • Lov om personvern
  • Straffeloven (som en konsekvens av brudd på overnevnte lover)

 

Av hensyn til pasientsikkerheten bør disse institusjoner involveres:

 • Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven)
 • Helsedirektoratet (Helsepersonelloven)
 • Direktoratet for E-helse
 • Barne- og likestillingsdepartementet (Markedsføringsloven)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (Personopplysningsloven)
 • Datatilsynet
 • Konkurransetilsynet
 • Politiet (Økokrim?)
 • Den norske Legeforening
 • Den norske tannlegeforening

“Focus” kan påkalle oppmerksomheten rundt det overnevnte fenomen, og vil skrive til myndigheter og relevante forum om dette, og be om at man vurderer dette ut fra lover og forskrifter. Dersom alvorlige overtramp blir funnet, regner vi med at myndighetene sanksjonerer. Dersom vi forventer ytterligere erstatning/oppreisning eller rettsforfølging må det bli vår egen “Den norske tannlegeforening” som må ta saken videre. Eller andre interessegrupper

 

“Focus” gjør det:

NAA!

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn