Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til tannhelseforsikring

Det er velkomment at Tannlegeforeningen 16.februar 2017 kom på banen med kritisk blikk på IF-reklame på vår SMS-tråd. NTF har kontaktet de forskjellige aktørene og fått deres forklaring. Det er verdifullt. Vi må ha focus på hvem som har utført handlingene. De sporene og dokumentasjonen tror vi det må være Datatilsynet eller Direktoratet for E-helse som tar ansvaret for: det er ikke godt nok at man gjemmer seg bak firmaene Dentales eller Nordic Dentalpartner. Bl.a. har Dentales 3 klinikker: Har man sendt ut fra hver og én av disse, og er evntl. andre klinikker innblandet?

 

NTFs apollonia med pekefinger 200x200

NTF kritisk til tannhelseforsikring

 NTF ble i slutten av januar 2017 gjort oppmerksom på ulike problemstillinger rundt markedsføring av tannforsikring på sms. Vi har fulgt opp saken og har vært i kontakt med de ulike aktørene. Vi stiller oss kritisk til flere forhold rundt forsikringen og markedsføringen av denne.

SMS-utsendelse

I januar ble NTF kontaktet angående en SMS som hadde blitt sendt til et ukjent antall personer i Østlandsområdet med markedsføring av If tannhelseforsikring. SMSen lød «IF lanserer tannforsikring. Kampanje: Tegn tannforsikring og få rabatt kr 500 på årlig undersøkelse. Gjelder hele 2017. For mer info www.if.no/tannforsikring».

20170707 ntf SKJERMBILDE DATATILSYNDentales har bekreftet at de har sendt ut informasjon om den nye forsikringsordningen i regi av Nordic Dentalpartner/ If per sms til sine pasienter mellom 20 og 70 år torsdag 19. januar 2017. De beklager at det ikke fremgår klart i sms`en at det er Dentales som er avsender. Dentales ser at innholdet for lett kan oppfattes som reklame, mens deres intensjon var å informere sine kunder om en ny tannforsikringsordning. Dentales beklager dette. NTF har mottatt informasjon som underbygger at Dentales også har sendt sms til kontakter i sitt arkiv som ikke er pasienter hos dem. Korrespondansen med Dentales er ikke avsluttet.

NTF har avholdt et møte med representanter fra If og Nordic Dentalpartner hvor vi tok avstand fra denne formen for markedsføring.

NTF er av mange grunner svært kritisk til denne typen markedsføring, også overfor egne pasienter med recallavtale, bl.a. av hensyn til personopplysningsloven (§ 9 og § 11). Eventuelle brudd på personopplysningsloven må vurderes av Datatilsynet. Det vises for øvrig til helsepersonelloven § 13 om markedsføring. For NTFs medlemmer gjelder også NTFs etiske regler, herunder § 17 om markedsføring.

NTF vil be Datatilsynet om en vurdering av forhold som berører personopplysningsloven.

Generelt om forsikringsordninger

NTF mener prinsipielt at forsikringsordninger bør omfatte alle tannleger og alle journalsystemer, og ikke være avhengig av forhåndsgodkjenning av den enkelte virksomhet.

NTF mener at tannleger som behandlende helsepersonell må være varsomme med å markedsføre forsikring på generelt grunnlag. Det er ulike forsikringsordninger på markedet og pasientene må selv vurdere om dette er noe de har behov for og eventuelt hvilken forsikring som passer for dem. Veldig mange pasienter vil antageligvis ikke ha behov for slike forsikringer.

Helsepersonelloven (§ 13) supplerer markedsføringsloven og innebærer mer restriktive regler enn de alminnelige kravene til markedsføring. Kravet om nøktern informasjon om behandlingstiltak innebærer at enhver form for markedsføring må være forsvarlig, nøktern og saklig – uansett på hvilken måte den fremføres.

Om If tannforsikring

I møtet med If og Nordic Dentalpartner ble NTF informert om at forsikringen som nå lanseres, er under utvikling som et pilotprosjekt i 2017.

NTF la frem flere kritiske bemerkninger og spørsmål under møtet, bl.a.:

  • Det kommer ikke godt nok frem hvilken tannbehandling som dekkes av forsikringen.
  • Det er vanskelig å tolke forsikringsvilkårene og beregning av egenandel.
  • Er konkurranserettslige forhold vurdert?

NTF stiller seg også kritisk til godkjenningsordningen. Informasjonen på nettstedet gir inntrykk av at dette er en godkjenning som går på kvalitet. Det er imidlertid ikke tannleger som står for godkjenning av klinikkene. Kriteriene gjelder i hovedsak lovbestemte krav som gjelder alle tannleger. Det er følgelig vanskelig å se at If / Nordic Dentalpartner har et reelt grunnlag for den aktuelle godkjenningsordning.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn