Melding til berørte instanser FORSIKRINGSREKLAME på SMS; korrespondanse

Det er sendt brev ut til myndigheter for å be dem se på saken vår.

Førstesiden ser du til høyre; den er lik for alle brevene.
Deretter følger adressat ut for hver 2.side, slik at man kan se hvilke brev som har gått til hvem.

HVA SKJER i kronologisk form:

 

2017

20170110: Det oppdages at SMS til pasienter er sendt med forsikringsreklame fra IF

Dette er førstesiden i brevet som er sendt til berørte instanser 15.febr. 2017:

Undertegnede ber …  vurdere saken nedenfor med tanke på mulige brudd på flere lover og forskrifter, der noen brudd trolig kan rammes av straffeloven:

Tilbud om IF tannhelseforsikring til pasienter via SMS, sendt på samme melding (“tråd”) som tannlegens vanlige innkalling   Bakgrunn: Denne meldingen gikk ut til noen tusen pasienter:

 20170127 tannlege kaare Borre SMS  

Denne tannlegen har ingen tilknytning til IF’s tannforsikring.
Likevel får hans pasient IF-reklame på samme tråd som han benytter til innkalling.

Pasienten tror selvfølgelig at det er tannlege Kåre Borre som sender – og anbefaler – denne forsikringen.

Tannlegen kommenterer selv:
“Hvordan er det mulig at pasientene mottar reklame på den samme tråden som vi bruker til å gi pasientene time? Pasienten min trodde naturlig nok at tilbudet kom fra oss”

(Kopien er autentisk bortsett fra tannlegens navn)


Det viser seg at en  gruppe tannklinikker i Oslo-området har inngått avtale med IF forsikringsselskap om at de er “sertifiserte” for å kunne tilby behandling til pasienter som tegner IF tannhelseforsikring.

Hvordan kan utsendelse av slik reklame skje?
Som bildet av SMS’en viser, kommer reklamen om IF tannforsikring på en slik måte at det ser ut som  en tilleggsmelding fra pasientens faste tannlege siden den kommer på  «samme tråd»

Vi vet ikke om det er forsikringsselskapet IF, de sertifiserte klinikkene eller en avtalt tredjepart som står bak SMS utsendelsen. Vi vet heller ikke om tannhelsepersonell, daglig leder eller eiere har godkjent metoden eller databasene som er brukt.

Vi vet derimot bestemt at det er sendt SMS til personer som verken har innkallingsavtale eller gitt tillatelse til SMS varsling med noen av de sertifiserte klinikkene.

Faktaboks: Tilleggsinformasjon om «Nettverk»:
Det ser ut til at den aktuelle “Tannforsikringen” eies av IF, og skal selges gjennom agenten Nordic DentalPartner, stiftet i 2016 av Trond Adland og Einar Maartmann.  Nordic DentalPartner eies 100% av selskapet Nordic Tannforsikring AS, som igjen eies 100% av Trond Adland. Via Total Verdianalyse AS er Adland deleier i Dentales AS og Dentales Tannklinikk Lysaker AS. (Han har vært daglig leder i selskapet). Adland har pt. forretningssamarbeide med styremedlem i Dentales. Daglig leder i Dentales er pt. Halvor Nikolai Gjone.

Informasjon vi sitter med, forteller at det er Nordic DentalPartner som skal sertifisere klinikkene. Det er opplyst på et tidligere møte at fremtidige sertifiseringer skal betales med en %-andel av omsetningen De sertifiserte klinikker pr. Januar 2017 skal ikke betale noe, da deres andel betales av det forarbeide de har gjort for å etablere ordningen.

IFs sertifiserte tannklinikker pr. Januar 2017:

 • Dentales-klinikkene
 1. Dentales Aker Brygge Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
 2. Dentales Lysaker Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
 • Praxisklinikkene
 1. Asker Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
 2. Ullevål Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
 3. Byporten Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
 • Bryn Tannhelsesenter – tannlege Egil Jakobsen
 • Lysaker Brygge Tannklinikk – tannl paal Strømme
 • Tannhelsesenteret Lørenskog – daglig leder Kjell Sigurd Strandenæs

Fylkesmannen i O&A,
Tordenskioldsgt. 12
PB 8111 Dep, 0032 Oslo
Tlf.: 22003500
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

20170411: 
Svar fra Fylkesmannen i O&A

Jeg ber Fylkesmannen vurdere noen av disse mulige konsekvenser:

 1. En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Jeg antar at dette rammes av lover om privatpersoners personvern (pasientene), Markedsføringsloven § 15
 2. Tannlegen/tannklinikken står som selgere av forsikringsproduktet. De reklamerer også for forsikringsproduktet overfor pasientene. På venteværelset er det satt opp stor poster: «Snakk med tannlegen din om IFs tannforsikring». Har Forbrukerombudet noen tanker om at dette kan være utilbørlig press på personer som kommer for å være i en behandlingssituasjon?
 3. Opprettes det her et “PayBack-system” som kan ramme individets rett til faglig fundert behandling?
 4. Har et forsikringsselskap anledning til å ekskludere tannleger (foreløpig langt de fleste) for å behandle pasienter for IF’s regning. Kan dette tenkes å ramme individets rett til fritt tannlegevalg?

Jeg har også informert andre berørte parter; Datatilsynet, Helsetilsynet, Konkurransetilsynet, Direktoratet for E-helse m.fl.

Jeg sitter med mer informasjon og er gjerne behjelpelig med formidling av dokumentasjon i saken.
Saken er forøvrig presentert på internettsiden Tannjulet, denne linken.

Vedlagt en kort faktaboks om de nærmeste involverte og deres innbyrdes forhold.

Med hilsen Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF (sign)  – Redaktør «Focus» og «tannhjulet.no» – kaare@focusmedia.no  –  +47 45450090

Forbrukerombudet
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Tlf.: 23400600
post@forbrukerombudet.no

Link forbrukerombudet

Jeg ber Forbrukerombudet vurdere noen av disse mulige konsekvenser:

 1. En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Jeg antar at dette rammes av lover om privatpersoners personvern (pasientene), Markedsføringsloven § 15
 2. Tannlegen/tannklinikken står som selgere av forsikringsproduktet. De reklamerer også for forsikringsproduktet overfor pasientene. På venteværelset er det satt opp stor poster: «Snakk med tannlegen din om IFs tannforsikring». Har Forbrukerombudet noen tanker om at dette kan være utilbørlig press på personer som kommer for å være i en behandlingssituasjon?
 3. Opprettes det her et “PayBack-system” som kan ramme individets rett til faglig fundert behandling?
 4. Har et forsikringsselskap anledning til å ekskludere tannleger (foreløpig langt de fleste) for å behandle pasienter for IF’s regning. Kan dette tenkes å ramme individets rett til fritt tannlegevalg?

Jeg har også informert andre berørte parter; Datatilsynet, Helsetilsynet, Konkurransetilsynet, Direktoratet for E-helse m.fl.

Jeg sitter med mer informasjon og er gjerne behjelpelig med formidling av dokumentasjon i saken.
Saken er forøvrig presentert på internettsiden Tannjulet, denne linken.

Vedlagt en kort faktaboks om de nærmeste involverte og deres innbyrdes forhold.

Med hilsen Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF (sign)  – Redaktør «Focus» og «tannhjulet.no» – kaare@focusmedia.no  –  +47 45450090

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805  Bergen

Tlf: 55597500

post@kt.no

Jeg ber Konkurransetilsynet vurdere noen av disse mulige konsekvenser:

 1. Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Konkurranseulikhet? Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering? Strider dette mot Markedsføringsloven? Lovlig samarbeide klinikker/forsikring?
 2. Har et forsikringsselskap anledning til å ekskludere tannleger (foreløpig langt de fleste) for å behandle pasienter for IF’s regning.
 3. Klinikker som bruker andre journalsystem enn Opus er i prinsippet ekskludert fra samarbeidet
 4. Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring.
 5. Opprettes det her et “PayBack-system” som er ulovlig? Tannlegen/klinikken opptrer som selgere av forsikringsordningen.

Jeg har også informert berørte parter; Datatilsynet, Statens Helsetilsyn, direktoratet for E-helse m.fl.
Jeg sitter med mer informasjon og er gjerne behjelpelig med formidling av dokumentasjon i saken.

Vedlagt en kort faktaboks om de nærmeste involverte og deres innbyrdes forhold.

Med hilsen Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF (sign) – kaare@focusmedia.no  –  +47 45450090

Statens helsetilsyn,

Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

T: 21 52 99 00

postmottak@helsetilsynet.no

Jeg ber Statens Helsetilsyn vurdere noen av disse mulige konsekvenser:

 1. En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Jeg antar at dette rammes av lover om privatpersoners personvern (pasientene), men først og fremst om en autorisert tannlege har anledning etter Helsepersonelloven til å gjøre dette. Dersom en ikke-autorisert person har hentet ut mobiltelefonnumre fra journalsystemet, er det muligens mer alvorlig.
 2. Tannlegen/tannklinikken står som selgere av forsikringsproduktet. De reklamerer også for forsikringsproduktet overfor pasientene. Er dette i hht. Helsepersonelloven?
 3. Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering?
 4. Strider dette mot Helsepersonelloven? Lovlig samarbeide klinikker/forsikring?
 5. Kan et forsikringsselskap «sertifisere» klinikker som eksklusivt kan behandle pasienter for IFs regning? Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring.
 6. Opprettes det her et “PayBack-system” som kan rammes av Helsepersonelloven?

Jeg har også informert andre berørte parter; Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Direktoratet for E-helse m.fl.
Jeg sitter med mer informasjon og er gjerne behjelpelig med formidling av dokumentasjon i saken.

Vedlagt en kort faktaboks om de nærmeste involverte og deres innbyrdes forhold.

Med hilsen Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF (sign) – kaare@focusmedia.no  –  +47 45450090

Direktoratet for E-helse

Verkstedveien 1,

0277 Oslo

T: 21 49 50 70

 postmottak@ehelse.no

Jeg ber Direktoratet for E-helse vurdere noen av disse mulige konsekvenser:

 1. En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Jeg antar at dette rammes av lover om privatpersoners personvern (pasientene), men først og fremst om klinikken har forholdt seg til «Normen» på lovlig vis. Dersom en ikke-autorisert person eller institusjon har hentet ut mobiltelefonnumre fra journalsystemet, er det muligens mer alvorlig.
 2. For meg og flere av mine kolleger fremstår handlingen som ender i SMS til pasientene, som «datainnbrudd». Alle parter som etter manges mening har kunnet være delaktig i saken, benekter dette. Vi vet altså ikke om uthenting av data har skjedd fysisk på ett eller flere tannlegekontor, om det har skjedd «utenfra» via internett eller om databasene fysisk er hentet ut av klinikken. Og vi vet ikke om operatøren har tatt seg betalt for tjenesten på normal måte.

Som tannleger har vi flere spørsmål enn svar på det digitale området, og ber om hjelp.

Jeg har også informert andre berørte parter; Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Helsetilsynet m.fl.
Jeg sitter med mer informasjon og er gjerne behjelpelig med formidling av dokumentasjon i saken.

Vedlagt en kort faktaboks om de nærmeste involverte og deres innbyrdes forhold.

Med hilsen Kaare Mathiesen, Tannlege MNTF (sign) – kaare@focusmedia.no  –  +47 45450090

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn