HELFO

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 – revidert 16. februar 2018 Endringer i revidert utgave er skrevet med uthevet tekst på […]

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til […]

INNSLAGSPUNKT 14; Debatten kronologisk

Det var vel egentlig Dagsnytt Atten 20.12.2017 som satte fart i debatten. Mye er sagt, og vi har satt opp det meste i kronologisk rekkefølge pr. 7.feb 2018 /19480

TV2-nyheter tirsdag 30.1.2018

Du finner innslaget her, som også følges av en artikkel på siden. I oppslaget kaller tannlege Fredrik Skodje i Ålesund presiseringen fra HOD for “Det er rett og slett et skittent spill”.

Helseministeren publiserer “Oppklaring om odontofobi”

22.des. 2017: Helseministeren ga svar på NTFs innspill etter at “Dagsnytt Atten” sendte sjokkbølger inn i tannlegestanden. Reaksjonene kom i alle media. NTF innrømmet at de kjente til at enkelte tannleger har misbrukt ordningen.

“GULE HEFTET” Endringer pr. 1.1.2018

På tampen av 2017 kom det noen endringer i “det Gule heftet” som gjelder pr. 1.1.2018. Blant endringene var det innslagspunkt 14 som avstedkom de store reaksjoner

Ny rutine for pasienter med tannlegeskrekk

16.des 2017: Aftenposten omtaler at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Aftenposten omtaler saken med at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol.

I debatt mot helseministeren

19. des. 2017, Dagsnytt atten: Professor Tiril Willumsen er bekymret for at Høie ikke har fått korrekt informasjon om hva endringene i ordningen om refusjon til pasienter med tannbehandlingsangst (odontofobi) innebærer