HELFO kurs i NTF’s regi 15.1.2018

Focus har tatt seg tid til å gå på NTF’s Helfokurs som ble holdt mens HOD endrer innslagspunkt 14.
Her følger høydepunktene.

gule heftet 2018 150x126Det mest interessante var naturlig nok den nye ordlyden i innslagspunkt 14:

Her var foredragsholderne tydelige på at inntil det kommer mer avklaring bør vi nærmest unngå innslagspunktet. Slik det står nå, må legeerklæringen inneholde at «pasienten må ha hjelp til daglig munnstell/kroppsstell»  Om skråstreken betyr «både og»  eller «enten eller» –  er ikke avklart. Ei heller om dette er en presisering eller regelendring. Akkurat denne juridiske finurligheten er viktig (hvis det blir stående) pga overgangsordninger. Hvis det er en endring, kan overgangsregler være aktuelt.  Er det en presisering, kan det bety at mange tidligere har brukt punktet feil. Spørsmålet fra salen var da om det var fare for en eventuell tilbakebetaling ved kontroll. Svaret at dette må avklares. Blir ordlyden stående er det uansett en betydelig innstramming i hvordan punktet skal oppfattes.

Noen av deltakerne hadde fått Helfosvar på forespørsel. For eksempel hadde en fått til svar at bistand ikke behøver være fysisk bistand, men påminning og annen hjelp. Rådet her var: Ikke bruk disse svarene. Vent med å spørre Helfo.

Samtidig må pasient som trenger hjelp til daglig munnstell/kroppspleie ikke ha rettighet i Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er ikke nok at pasienten selv opplyser at de ikke har rettighet- det er vår oppgave å dokumentere at de ikke har!! Det førte til noe hissig diskusjon.  Fra forsamlingen kom innspill om at taushetsplikt gjør at man ikke får ut lister over pasienter i hjemmesykepleien. Oppfordringen fra foredragsholderne var da: Spør fylkestannlegen! Vi må finne ut av hvordan det fungerer i aktuelt fylke!  “Oppgave for NTF” ble det foreslått.


Les også:

Helseministeren publiserer “Oppklaring om odontofobi” - 22.des. 2017: Helseministeren ga svar på NTFs innspill etter at "Dagsnytt Atten" sendte sjokkbølger inn i tannlegestanden. Reaksjonene kom i alle media. NTF innrømmet at de kjente til at enkelte tannleger har misbrukt ordningen.

 

Innslagspunkt 4, infeksjonsforebyggende tannbehandling:

 • Her er legeerklæringens ordlyd helt essensiell!  Den MÅ inneholde presisering av at «infeksjonsspredning fra munnhulen kan føre til livstruende risiko».
  Det er for eksempel ikke lenger nok med diagnosen HIV/AIDS. Det må være ny legeerklæring som nevnt over.
 • Høydose cellegift ble diskutert. Hva er det? Tydelig at legene mener forskjellig. Men lyder legeerklæringen på det, må det aksepteres. Som oftest gjelder det lymfekreft.  Benmodulerende medikamenter omfattes ikke, men oppstår osteoradionekrose kan punktet brukes.
 • Under pkt 4 gis ikke stønad til rehabilitering, men tapte tenner som må fjernes som ledd i infeksjonsforebygging, kan erstattes.
  Behandling av periodontitt dekkes her etter takster under 6a.
 • Spesialister som mottar henvisninger, har eget krav til dokumentasjon. Henvisende tannlege må derfor sende kopi av begrunnelse for innslagspunktet som skal benyttes av spesialisten. Det er IKKE nok at henvisende tannlege skriver at pasienten er munntørr. Journalutskrift, legeerklæringer, event resultat av spyttprøve, kariesutvikling ol må medsendes

 

Andre korte oppsummeringer:

 • Multiple resorpsjoner må være mer enn 1! Men det er flyttet til B-listen, så det er en skjerpelse av ytelsene.
 • Husk at sykdommer på B-Listen krever dokumentasjon om at sykdommen fører til behov for aktuell behandling
 • Tak 2 er nå 2025.
 • Under periorehab. (6B) refunderes for us. Det gir godkjent egenandel.
 • Takst 705 gjelder ikke snorkeskinne
 • Ikke refusjon for generell bittrehabilitering – for eksempel hvis behov for å øke vertikal ansiktshøyde ved attrisjoner
 • Attrisjoner må fortsatt være GRAV og av vesentlig betydning for funksjon OG estetikk.
 • Ved tenner som ved attrisjon går tapt pga fraktur- er kravet ikke spesifisert til langsgående- bare rotfraktur!
 • Ved manglende dokumentasjon på tidligere godkjent yrkesskade kan pasient få kopi fra NAV.
 • Det er mye manglende dokumentasjon. Spesielt hvorfor tenner ikke beholdes, men trekkes.
 • 3802 tannleger har direkte oppgjør, 315 stykker lar pasienten heve stønaden.

 

Avslutningsvis fikk vi innblikk i kontroller og etterlevelse av regelverket.

 • Datagrunnlaget er svært godt. Alle data ligger i systemet!  HELFO ser hvem som skiller seg ut med høyt bruk av visse takster, innslagspunkter og høye utbetalinger.  90 % av tannlegene får utbetalt under kr 825.000
 • 60 personer får over 1,5 mill.
 • Det virket som de med mest bruk/utbetalinger er kontrollert allerede.
 • På spørsmål om på hvilket grunnlag helseministeren kunne uttale at tannlegene utnyttet systemet, kunne foredragsholderne ikke si annet enn at ordlyden nok ikke var avklart. Man så fram til møte med NTF og videre avklaring.

 

Referat: Inger-Lise Mathiesen

L

 

One response to “HELFO kurs i NTF’s regi 15.1.2018”

 1. Kaare Mathiesen says:

  Vi får inn noen spørsmål på E-post: Det er bare hyggelig, og vi skal svare så godt vi kan. Det er bakgrunnen for at vi nå legger inn en mulighet til kommentar på denne artikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn