I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter Haukeland at ventetiden vil øke kraftig: “– Vi har langt fra god nok kapasitet i dag. Da sier det seg selv hvordan det blir når vi nå skal ta imot enda flere pasienter.”

Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten – et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk.