INNSLAGSPUNKT 14; Debatten kronologisk

Debatten i åpne sosiale media tar vi ikke med, samt den engasjerende debatten i “Oss tannleger imellom”

 

20180225 Nå er det stille; ingen aktivitet.
20180219 Pr. idag (egentlig vedtatt pr. 16.februar) har vi fått ny versjon av “Det gule heftet”; endringer og presiseringer. Er det denne versjonen vi ender opp med for resten av 2018?
20180219 Slik uttrykker Presidenten og NTF seg i artikkel på egne sider:

Seier for pasientene – Høie snur om punkt 14
Etter press fra NTF og fagmiljøene snur nå statsråd Bent Høie og går tilbake på flere av endringene i det gule heftet.

Men har det vært noen seier?: Odontofobi er ute av privat tannlegepraksis, til tross for stort fokus på denne lidelse. Og strenge krav til dokumentasjon består. Fagmiljøene på universitetene gjorde i februar en god innsats, og sikret at privatpraksis fremdeles kan behandle andre sårbare grupper gitt at man dokumenterer slik det forventes, i journal og med legeerklæringer. 

20180131 Ca 08:10: Debatten om punkt 14 med NTF-president Camilla Hansen Steinum og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Den var i TV2 Nyhetskanalen, og krever Sumo-abonnement for å se: Det er ikke verd prisen for denne debatten.

20180130 NTFs kommentar til møtet med Høye 29.1

Nærmere en løsning hos statsråden, men fortsatt uenighet om odontofobi

NTFs president ga helse- og omsorgsministeren klar beskjed og møtte forståelse for norske tannlegers bekymring for pasientene etter endringene i stønadsordningen.

20180129 Den norske tannlegeforening  kl. 17:13 · NTFs videoreferat fra møte med Høie

Hør presidenten rapportere fra dagens møte med statsråd Bent Høie om endringene i innslagspunkt 14.

Presidenten uthever at Høie har tatt selvkritikk at han har brukt ordet misbruk om tannlegers bruk av reglene i innslagspunkt 14

20180125 NTFs svar på Regelverksavklaring fra Helsedirektoratet – punkt 14
20180123 Brev FRA HOD; Regelverksavklaring fra Helsedirektoratet  

Allikevel har Helsedirektoratet forståelse for at vi ikke har vært gode nok på å kommunisere, verken selv eller gjennom Helfo, vår forståelse av inngangsvilkåret for bruk av forskriftens punkt 14 tidligere, og at det for mange behandlere har vært mulig å misforstå bestemmelsen. Vi har oppfattet det dithen at mange behandlere har forstått det slik at odontofobi kvalifiserte som «nedsatt evne til egenomsorg». Dette var og er en feiloppfatning. Imidlertid vil Helfo ikke avvise/tilbakekreve regninger for behandlinger igangsatt før 1. januar 2018 hva gjelder bruk av diagnosen «odontofobi» som inngangsvilkår. Dette medfører at behandlere kan sluttføre påbegynt behandling. Med påbegynt behandling menes her igangsatte tiltak knyttet til enkelttann/- tenner, som må være å anse som irreversible. Dette siste kan være objekt for kontroll.

20180115 HELFO kurs i NTF’s regi 15.1.2018
20180111 Artikkel på NTFs nettside: Innslagspunkt 14: Saken må løses med dialog
20180105 NTFs arbeid rundt innstrammingene i innslagspunkt 14

Innstrammingene i innslagspunkt 14 har store ringvirkninger for pasientene, og NTF prioriterer denne saken høyt. Det er avtalt møte med statsråd Bent Høie, vi har kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgskomiteen, i tillegg til at vi har bedt om møte med Helsedirektoratet og Helfo.

20171223 Oppklaring om odontofobi?

NTF har mottatt svar fra statsråd Bent Høie på foreningens innspill i anledning de endringer som Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører for trygdestønadsordningen fra 2018, med særlig vekt på innslagspunkt 14. Svaret publiseres her, med NTFs kommentarer.

20171222 Helseministeren publiserer “Oppklaring om odontofobi”

Det denne saken handler om er tilbudet til pasienter med odontofobi eller sterk angst for tannbehandling. Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen – da trenger du behandling for selve odontofobien først. Det har ikke vært meningen at disse skulle få sitt tilbud dekket gjennom å betale egenandeler og få noe refusjon til tannlegen fra folketrygden. Disse pasientene skal ha et gratis tilbud i regi av den offentlige tannhelsetjenesten.

20171221 Det gule heftet 2018 er publisert!

/ 21.12.2017 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 (også kalt Rundskriv I-7/2017 eller “Gult hefte”) er publisert på regjeringen.no

20171220 NRK Dagsnytt Atten; I debatt mot helseministeren

Publisert 20. des. 2017, Dagsnytt atten: Professor Tiril Willumsen er bekymret for at Høie ikke har fått korrekt informasjon om hva endringene i ordningen om refusjon til pasienter med tannbehandlingsangst (odontofobi) innebærer

20171220 NTFs hjemmesider: ​Pasienter med psykiske lidelser mister retten til stønad til tannbehandling

/ 20.12.2017 Mot rådene fra et samlet fagmiljø vedtok Stortinget i går å begrense reglene for innslagspunkt 14 i folketrygdens stønadsordning for tannbehandling. Kuttet på 30 millioner begrunnes med overforbruk. NTF kommer til å arbeide for at vedtaket reverseres.

20171216 Aftenposten har innlegg “https://tannhjulet.no/blog/2017/12/20/18606/”
20171121 21. november 2017: Oppslag i Aftenposten der også professor Tirill Willumsen engasjerer seg voldsomt.

20171121 AFTENPOSTENOPPSLAG

Her er linker til oppslag i TV2:

Helse tannlege tannhelse annlegeskrekk odontofobi

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn