Antibiotika-us

 

Kjære Kollega

Fra 1990 til 2015 har vi fulgt norske tannlegers forskrivning av og holdning til Antibiotika. 25 års undersøkelsen ble publisert i Tidende i oktober 2017. Dette er unikt på verdensbasis, men også en dokumentasjon på norske tannlegers gode holdninger. Ingen annen yrkesgruppe har en slik oversikt å vise til myndighetene over ansvarlighet og faglig kunnskap.

I 2015 bestemte Stortinget at reseptkompetente yrkesgrupper skulle redusere sin antibiotika-forskrivning med 30% innen 31.12.2020. Der er vi nå, og derfor vil vi gjøre den siste undersøkelsen blant norske tannleger i denne studien som da har gått i 30 år.

Vi trenger at flest mulig av dere deltar i en kort spørreundersøkelse som du kan svare på via mobil, nettbrett, laptop eller PC. Det er et nettskjema som det tar ca 2 min å svare på. Selv om du ikke skriver ut antibiotika ber vi deg likevel svare siden skjemaet er interaktivt. Svarprosenten på spørreundersøkelser har gått drastisk ned de siste årene, men – kjære kollega – dette er en svært viktig undersøkelse for vår stand, så jeg ber dere svare.

Trykk på vedlagte lenke, https://nettskjema.no/a/169543 ,merk av dine svar og send inn så raskt du kan. Det kommer en påminnelse i Tidende 17 desember, for at du ikke skal glemme denne henvendelsen i din travle hverdag.

Hilsen Hans Preus

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn