Er «SAK» – Statens autorisasjonskontor – en kontroll som skal kontrollere kontrollen?

SAK- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell bruker 3-4 måneder på å gi autorisasjon til en uteksaminert spesialistkandidat fra et norsk odontologisk lærested. I mellomtiden kan spesialistkandidaten ikke arbeide som spesialist, og pasienten får ikke refusjon fra HELFO.

Denne situasjonen blir mer usannsynlig etter hvert som vi setter oss inn i den:
Uten at noen tar nevneverdig notis av det, kan det virke som om SAKs utøvelse av sin funksjon som kontrollinstans overfor tannlegespesialister utdannet ved et norsk lærested der den offentlige helsetjenesten og spesialistkandidaten selv er ofre. Gjør mer skade enn gavn? Hva SAK er, ser du i spalten til høyre, og vi legger inn mer informasjon som du finner ved å klikke på SAK-logoen Staten (=vi) bruker noen millioner på å utdanne spesialister innen for eksempel kjeveortopedi eller oral kirurgi, med begrunnelsen at dette er samfunnsøkonomisk og folkehelselig interessant. Enkelte spesialiteter er så viktige for offentlig helsetilbud at fylker/kommuner vil være med på å betale utdannelsen, mot gjenytelsen å få spesialisten i eget område avtalt tid. Til avtalt tid kan derimot være en usikker dimensjon for både helsevesen, arbeidsgiver, spesialist og de som til sist er avhengige av tjenesten: Pasientene. Vi kan ta et eksempel: Oppland har ingen kjeveortoped, og går derfor inn i avtale med en tannlege på spesialistutdannelsen i kjeveortopedi: Vedkommende får sin spesialisteksamen fra Universitetet i Oslo 13.6.2015. Kjeveortopeden samler nødvendige papirer og dokumentasjon (Standard-vedlegg for uteksaminerte fra universitet i Norge) – og sender inn søknaden 15.6.2015. Kjeveortopeden får meget raskt svar/kvittering pr.mail fra SAK om at søknaden er mottatt, og at riktige papirer/vedlegg er mottatt. “Behandlingstiden for søknaden er for tiden 4 mnd.” Imens sitter Oppland fylke med et udekket behov; en stilling de har investert i, men ikke kan få nytte av. Det sitter pasienter som ikke kan få behandling, det sitter en kjeveortoped som ikke kan fungere som spesialist overfor Helfo, samme kjeveortoped sitter der med et betydelig innstektssvikt etter 5 år som student, og det sitter et autorisasjonskontor SAK som både har mye å gjøre og som kanskje ikke helt oppfatter sitt ansvar overfor samfunnet og sine egne beskrivelser av egen betyding?

SAK forteller på sine hjemmesider om seg selv, men vi er usikre på at Fylkestannlegen eller spesialistkandidaten synes at dette rimer.

Sitat:

  • SAK har et viktig samfunnsoppdrag i å trygge pasientsikkerheten og tilliten til det norske helsevesenet, men også i å gi mulighetene og sikkerheten til det enkelte helsepersonell som er kvalifisert for og ønsker å utøve sitt yrke.
  • Ikke minst gjelder dette i vurderingene av kompetansen til de som søker om autorisasjon med en utdanning fra Norge, fra EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS. (Er ikke dette alle, da? Red.anm.) Det er behov for arbeidskraft og ekspertise i Norge, samtidig som SAK skal ivareta en forutsigbar, rettferdig og trygg saksbehandlingsprosess.

Vår kjeveortoped fikk beskjed 22.9.2015 om innvilget Autorisasjon; saksbehandling litt over 3 mnd. Det kan bli tungt å ta til motmele, fordi SAK er en byråkratisk mastodont med et eget kapittel i statsbudsjettet, kap. 724:

  • 31.12.2009 var antall ansatte 36 stk., og i 31.12.2014 var antall ansatte 53 stk: På 5 år + 17 ansatte.
  • 2009: Utgifter ca. 27 mill.kr. Gebyrinntekter ca 19 mill.kr.  Statens andel utgifter: 8 mill.kr.
  • 2014: Utgifter ca. 41 mill.kr. Gebyrinntekter ca 33,6 mill.kr. Statens andel utgifter: 7,5 mill.kr.

Hva kan vi lese ut av dette? [box type=”info”] Dette er SAK: SAK statens autorisasjonskontor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet, og som skal arbeide i det norske helsevesenet.[/box]

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn