2015FTH Norsk Edelmetall artikkel God som gull

“God som gull”

  Guy Hannerfalk forlot Gøteborg i 1989, slo seg ned i Oslo-området og etablerte Norsk Edelmetall. Guy reduserte alle priser med 20% i forhold til konkurrentene, fikk mange nye kunder og syntes han tjente over all forventning: I Norge kan man få det til!   Jeg rotet litt før jeg fant fram til adressen på Ski. Norsk Edelmetall holder en lav profil: Diskré skilt og da jeg utenfor døren i 2.etasje  ble invitert inn, befant jeg meg i en skuddsikker glass-sluse uten døråpnere på min side. Cool…!!   Det er en glad familie som tar imot meg: Far, sønn og datter. En tante og niese er det også plass til. Pr. i dag 6 svenske og 2 norske i bedriften. Med andre ord: En typisk familiebedrift der barna har overtatt og far er en respektert “sjuende far i huset”. Denne “far” har vært ute en vinternatt før, han hadde lært seg bransjen etter mange år som markedssjef i et større svensk firma innen gull og juveler. Han har sett konjunkturer og trender endre seg dramatisk, og i sitt Norsk Edelmetall tok han noe smarte strategiske valg ved å etablere flere solide føtter som firmaet kunne stå på; Raffinering, tanngull og halvfabrikata, diamanter og gull/sølv-smykker. Denne kombinasjonen er det ingen andre firma som kan vise til.   “Når ett eller to markeder svikter, så har vi likevel finansielle muskler til å stå gjennom utfordringer”, sier Guy   Norsk Edelmetall har selvfølgelig over mange år merket at stadig større andel av tannteknikk går til utlandet. Og det er slik at mange av de seriøse importører av tanntekniske arbeider har kjøpt CE-merket gull i Norge – for så å sende gullet til laboratorier i f.eks. Hong Kong og Thailand. Men til China er det mye vanskeligere å eksportere gull, kunden må ha en importlisens som er vanskelig å få.   “Etterspørselen etter edle metaller som gull er sterkt nedadgående hos tannteknikerne, beroende på at tannlegenes etterspørsel etter gull blir mindre og mindre: Trenden ser nå ut til å være at hovedmengden av metaller som brukes er stål og andre legeringer uten edelmetall: I en overgang er dette enormt gunstig for tannteknikeren dersom man ikke reduserer prisen overfor tannlegen. Her er et etisk dilemma i og med at mange pasienter tror de får tanngull. Mange har sikkert spurt tannlegen om de har fått gull i broen sin…   Vi ser også en trend i at tannteknikerne slutter med metall, og kjøper seg en keramikk-freser i stedet. Da kan man filosofere om tannteknikk er et fremtidsyrke: Mer tannteknikk freses ut i keramikk – og design og estetikk ordnes på en datamaskin hvor det meste er forhåndsprogrammert. Det er nedgang i antall tannteknikere; fremdeles er det mange små laboratorier, og konkurransen om kundene tøff. For det er en økonomisk risiko når den lille bedriften er avhengig av sine 5-6 kunder for å få butikken til på gå rundt, og ikke alltid er kundene like gode betalere…   Raffinering er et annet område i forandring: Med mindre gullsalg over en lang periode, blir det også mindre gullrester. “Nå er det slik at vi raffinerer for en hel gullsmed- og smykkebransje i tillegg til dentalbransjen. Når vi så  kan tilby gull- og smykkearbeider i bytte for gullrester, får kunden en ekstra gevinst dersom de vil benytte seg av det.” Illegale gullinnkjøpere er en plage i markedet: For det første har Focus dokumentert at slike innkjøpere kun gir ca. ⅓ av markedsverdien, og for det andre tar likningskontorene fra tid til annen en kontroll: Da kan det være greit å legitimere hvor man har gjort av sine gull- og metallrester. Myndighetene har innført legitimasjonsplikt ved salg eller innbytte av gull, og dette kan vendes til å være en fordel for tannlegen.   Jeg får en hyggelig omvisning rundt i lokalene av Guy, John og Helena. Jeg synes liksom at et stort hvelv hører med i en slik type forretning, men får til svar at det er sikrere med flere større pengeskap! Det er travle tider for Norsk Edelmetall og nok å henge fingrene i, derfor ny-ansettelse i disse dager. Og det kan vel trenges, for Guy er ikke alltid tilstede. Mer og mer nyter han livet som Golf-entusiast, og peker med glede på premiene som står sentralt når man kommer ut av slusen. “Entusiasme” dekker det meste av hva Guy, Helena og John har gjort, gjør og kommer til å gjøre…    

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn