Vitaminer ikke lenger klassifisert som legemidler

Fra SLVs hjemmesider

Vitaminene reguleres fra nå av som næringsmidler og det blir derfor mulig å privatimportere vitaminer i høye doser. Endringen trer i kraft tirsdag 17. november 2015.

 

Fra 1. oktober 2015 ble det forbudt å privatimportere legemidler til Norge. Forbudet gjaldt også for vitaminer som var klassifisert som legemidler. Dette var produkter med et høyere innhold av vitaminer enn det Mattilsynet hadde satt som grensen for kosttilskudd.

Helse- og omsorgsdepartementet opphever nå klassifiseringen av vitaminer som legemidler slik at disse ikke rammes av de nye reglene for privatimport. Vitaminer blir nå regulert som næringsmidler.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, understreker at folk fortsatt må være forsiktige med hva de handler.

– Kosttilskudd kan forstyrre virkningen av legemidler og de som bruker legemidler bør alltid diskutere bruk av kosttilskudd med legen sin, sier Madsen.

Det blir ingen endringer for vitaminprodukter som har markedsføringstillatelse og er godkjent som legemidler i Norge. Disse vil fortsatt klassifiseres som legemidler.

Det er fortsatt ikke tillatt å bruke medisinske påstander i markedsføringen av vitaminer. Alle produkter som har medisinske påstander reguleres som legemidler, og er dermed omfattet av regelverket for privatimport.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn