HELFO: Dokumentasjon av refusjonskrav

HELFO; Link til hjemmeside med artikkelen

Tannleger og tannpleiere må dokumentere bedre

HELFO opplever i kontrollsaker der vi etterspør dokumentasjon at refusjonskravene ikke er godt nok dokumenterte. Fra 1. januar 2016 vil vi ha et sterkere fokus på at du må ha nødvendig dokumentasjon hos deg før du sender refusjonskravet til HELFO. ​Du som tannlege eller tannpleier må innhente nødvendig dokumentasjon før du krever refusjon for stønadsberettiget behandling. Dersom HELFO kontrollerer refusjonskravet, vil vi be deg om å fremlegge nødvendig dokumentasjon på at behandlingen var stønadsberettiget. Eksempler på hva som kan være relevant dokumentasjon er

  • legeerklæring
  • kopi av aktuelle deler av pasientjournalen
  • røntgenbilder
  • foto og prøvesvar
  • yrkesskadevedtak

Avslag og tilbakekreving

Vi minner om at dersom stønadsretten ikke er dokumentert, kan HELFO kreve tilbake stønad i forbindelse med etterfølgende kontroll. Dette betyr at nødvendig dokumentasjon må foreligge hos deg før du sender refusjonskravet til HELFO. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye på hver tilstand og hvilken dokumentasjon som kreves.

Pasienter med henvisning

Dersom en annen behandler har henvist pasienten til deg, har du fortsatt selvstendig plikt til å dokumentere, og må sørge for at dokumentasjonen foreligger, ikke bare stole på henvisende tannlege. Dersom pasienten for eksempel sier at han skal hjerteopereres, må du sørge for å innhente bekreftelse fra sykehuset eller legen før du sender kravet til HELFO.

Om journalen

Journalen din skal inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige. Den skal blant annet inneholde foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, plan eller avtale om videre oppfølging. I de tilfellene der du setter i verk behandlingstiltak som fraviker fra gjeldende retningslinjer, er det et særlig behov for å dokumentere hvorfor slik behandling er iverksatt. Hvordan du skal dokumentere refusjonskravene er nærmere beskrevet i Det gule heftet (se side 29 og 30) og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn