Unike koder stopper falske legemidler

Fra Legemiddelverket 8.3.2016 Nye EU-regler innfører koder på pakningen for å hindre falske legemidler på markedet. En unik kode skal følge legemiddelet fra produsent og ut til pasient. I tillegg er det krav om forsegling som viser at pakningen ikke har vært åpnet.   Det nye kravet er en del av et langsiktig europeisk arbeid for å hindre at falske legemidler kommer inn i distribusjonskjeden. Et av flere tiltak er å innføre sikkerhetsanordninger på legemidler. Dette tas nå inn i norsk regelverk og trer i kraft i løpet av tre år (9. februar 2019).

Strekkode for reseptpliktige legemidler

Det innføres en todimensjonal strekkode som identifiserer den enkelte legemiddelpakningen. Det blir også et krav om forsegling som viser at pakken ikke har vært åpnet. Kravet gjelder for alle reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse, med mindre det er gjort unntak. Med mindre det er gjort unntak gjelder kravet ikke for reseptfrie legemidler. Det skal etableres en sentral oversikt over alle legemiddelpakninger med strekkode godkjent i Europa. Apoteket kontrollerer den unike koden når de leverer ut legemiddelet til kunden. Det vil hindre at forfalskede legemidler kommer inn i distribusjonskjeden. Ordningen gjelder bare legemidler til bruk på mennesker.

Se også:

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn