HELFO: Informasjon om dokumentasjon ved munntørrhet

I reklame og markedsføring kan tannlegen få presentert uttalelser som:  «Godkjent som dokumentasjon for refusjon hos Helfo» viser at med dette utstyret kan man ta stimuleret og ustimulert salivatest.
Det finnes sikker flere slike «kit» i salg. HELFO har ingen påvirkning på hva slags utstyr som velges.

HELFO godkjenner aldri utstyr/hjelpemidler.

HELFO krever mer dokumentasjon enn en salivatest. En salivatest kan være en del av dokumentasjonen, men har ikke alltid relevans. I henhold til ftl. § 5-6 pkt 10 Hyposalivasjon:

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon medfører økt kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på
hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.
Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.
Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen. Hyposalivasjon må dokumenteres ved kliniske funn som underbygger at bruker har tilstanden, og at dette har medført økt kariesaktivitet.

Det er ikke noe vilkår eller krav til hva bufferkapasiteten eller pH i saliva skal være. Dette kan være hjelpemidler for tannlegen, som kan være en del av dokumentasjonen i saker med hyposalivasjon.


 

Andre artikler med relevans:

Munntørrhet, artikkel på Tannhjulet

Tørre øyne, Tidsskriftet for legeforeningen

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn