Offentliggjøring av legers honorar fra industrien

– Dette skal ikke være mystisk

Jon Helle, fungerende president i Legeforeningen, oppfordrer alle leger til å samtykke til at honorarer fra industrien offentliggjøres.

Fra “Dagens Medisin” 11.7.2016

Originalartikkelen er her

Legemiddelindustriforeningen har en egen side “Disse legene fikk mest” der du bl.a. finner liste over leger som har mottatt bidrag/lønn.

I Juni/juli 2016 offentliggjorde legemiddelselskapene i Norge alle utbetalinger de har gjort til helsepersonell og helseforetak. Tiltaket fått navnet «EFPIA Disclosure Code», og målet er mer åpenhet som skal sikre tillit til aktørene i bransjen.

Legemiddelindustrien (LMI) har derfor oppfordret alle leger til å være åpne, og noen selskaper, blant annet GSK, har satt det som en forutsetning for økonomisk støtte.
Men, som Dagens Medisin kunne fortelle, har en tredjedel av legene nektet å være med på denne åpenhetslinjen. Personvernlovgivningen i Norge åpner nemlig for en slik reservasjonsrett.

Legeforeningen: oppfordrer til åpenhet
Da Dagens Medisin intervjuet tidligere president i Legeforeningen, Hege Gjessing, om dette i fjor, uttalte hun seg positiv om en slik reservasjonsmulighet. Hun sa det var opp til den enkelte lege å avgjøre om de ville samtykke til offentliggjøring, uten å komme med en generell anbefaling om å gjøre nettopp det.

Nå ønsker Jon Helle, fungerende president i Legeforeningen, å justere dette inntrykket.
– Legeforeningen er positive til offentliggjøring, og mener åpenhet rundt honorarene vil bidra til at pasienter og myndigheter kan ha tillitt til at samarbeidet mellom industri og leger skjer i ordnede former. Derfor har vi sendt ut informasjon til alle våre medlemmer hvor vi anbefaler legene å gi sin aksept og dermed bidra til åpenhet og transparens, sier Helle.

 – Nytt og fremmed
– Hvordan ser du på at en tredjedel av legene ikke har fulgt dette rådet?
– Det tror jeg er fordi dette er noe nytt og fremmed, og i Norge er det ikke kultur for å snakke om lønn og avlønninger. Jeg kjenner ikke til hva som er årsaken til at noen har sagt nei til samtykke, men vi er nokså sikre på at andelen som samtykker kommer til å øke i årene som kommer, sier Helle.
Han understreker samtidig at alle, både Legeforeningen og industrien, må forholde seg til personvernlovgivningen og at ingen kan tvinges til samtykke.

– Opp til den enkelte
– Det er opp til den enkelte selv å ta stilling til om man samtykker til offentliggjøring, og vi kan ikke sette krav om det. Det kan være individuelle forhold som tilsier at det kan være behov for hemmelighold, men vi ønsker i utgangspunktet at alle skal være åpne om det, sier Helle, som mener dette vil være positivt for legestanden.
– Dette skal ikke være noe mystisk. Samarbeidet mellom industrien og legene er legitimt og nødvendig, og en naturlig del av fagutvikling, medikamentutvikling og helsetjenesteutvikling. Det bidrar også til at eksisterende medikamenter gis til de rette pasientene på rett indikasjon og på rett måte.

Ville selv vært åpen
– Har du selv mottatt honorar fra industrien, og dermed tatt stilling til dette?
– Siden jeg bare har vært kliniker én dag i uken i mange år har jeg ikke vært i en posisjon der jeg har fått forespørsler fra firma. Jeg ville ikke hatt problemer med å samtykke, men tenkt at det var naturlig. Jeg tror alle aktører har fordel av at dette samarbeidet avmystifiseres.

Han påpeker at en avtale inngått mellom industrien og Legeforeningen inngått allerede i 2004 regulerer dette samarbeidet og gir grunnleggende retningslinjer for all samhandling.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn