Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Vi har tidligere referert til RSMNorge for gode økonomiråd til vår forretningsdrift.
Vi gjengir tekst fra RSM nyhetsbrev her, og eventuelle kontakter anbefaler vi til
advokat Johan Engelschiøn (m: 908 64 291 / jke@rsmnorge.no): Han veileder videre.
 
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse. Foretaksregisteret publiserte nylig oppdaterte frister for gjennomføring av endringer og reorganiseringer som ønskes registrert før 31.12.2016.

 

Elektroniske meldinger har den korteste saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret. For elektronisk melding gjelder følgende frister:
  • Beslutningsmelding: Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.
     
  • Gjennomføringsmelding: Gjennomføringsmelding og andre meldinger som sendes inn elektronisk etter 10. desember kan være utfordrende å få registrert innen utgangen av året.
     
 
For meldinger på papir gjelder følgende frister:
  • Beslutningsmelding: Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober.
     
  • Gjennomføringsmelding: Gjennomføringsmelding og andre meldinger som sendes inn elektronisk etter 30. november kan være utfordrende å få registrert innen utgangen av året.

I vedlagte figur vises et eksempel på en tidslinje ved en fusjonsprosess. I praksis innebærer reorganisering av virksomheter en rekke formelle steg, eksempelvis utarbeidelse av fusjonsplan, selskapsdokumenter, åpningsbalanse og rådgivning relatert til praktisk gjennomføring.

Har din virksomhet planer om reorganiseringer, og ønsker disse gjennomført i løpet av 2016, anbefaler vi å ta kontakt med  RSM ved Vidar Haugen (m: 934 68 670 / vh@rsmnorge.no) eller RSM Advokatfirma ved Johan Engelschiøn (m: 908 64 291 / jke@rsmnorge.no).

 
PowerPoint Presentation

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn