Statsbudsjettet. Utdrag for deg og meg

skattebetalerforeningen-logo-lr-140x140
Focus har vært på seminar om statsbudsjettet i Skattebetalerforeningens regi. Husk at det bare er FORSLAG. Stortinget vil nok ikke la alt gå uendret gjennom. Det er mange mindre justeringer, men vi velger å gjengi det som kom fram under tre hovedpunkter:

For oss som tannleger kan vi merke oss at TAK 2- beløpet forslått senkes. fra kr 2670 til kr 1900

 

For lønnsmottakere
Små endringer. Redusert skattesats på alminnelig inntekt fra 25% til 24%.
Gjelder alle inntekter: Lønn, pensjon, renter, næringsinntekt. Trinnskatten (omtrent den gamle toppskatten) økes noe, så staten tar noe igjen der. Effekten blir mest skattelette for dem som har lavest lønn, samt redusert effekt av fradrag, også gjeldsrenter

Noen justeringer på minstefradrag og pendlerfradrag. Frikortgrenser øker.

Se ellers under pkt 3 om formue.

For næringsdrivende.
Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24% også i næring. Det er det samme som for selskapsskatten. (Selv AP ser at det blir kapitalflukt og forflytning hvis selskapsskatten blir for høy sammenlignet med naboland.)

Innslagspunktet for formuesskatt økes fra 1,4 mill til skarve 1,48 pr person.
Det utgjør en skattebesparelse på «hele» 680 kr.

Formuesskatten for arbeidende kapital reduseres med 10% i 2017 og 20% i 2018 hvis det går igjennom. Det hjelper litt for næringsdrivende, men gjeld på aksjer og driftsmidler reduseres også med 10%.

Går selskapet ditt med underskudd- kan du få utsettelse med betalingen formuesskatten – men ikke ettergivelse! Dog må du betale 5% rente årlig- sannsynligvis IKKE fradragsberettiget heller!!

Skatt på utbytte økes til 29,76%. (24% +24 x 0,24)
Det reduseres noe ved at skjermingsrenten for skattefri del øker med 0,5. Likevel blir det ganske stor forskjell på beskatning av renter og utbytte.

For folk i formuesposisjoner.
Ligningsverdi av sekundærbolig foreslås uendret på 80% i 2017
Viktigere er at skattefradraget synker på gjeld som kan knyttes til sekundærbolig. (gjelder også for bolig i næringsvirksomhet)
Utfordringen er å allokere fradraget dit det skal. Da ser man på total formue og total gjeld. Ligningsverdiene av boliger og annen formue summeres. Men forslaget er at sekundærboligen justeres opp fra 80 til 100% i selve utregningen. Gjelden fordeles forholdsmessig og den delen som faller på sekundærbolig reduseres med 20%. Dette øker formuesskatten. Har man mange sekundærboliger med en del belåning, kan dette slå merkbart ut.
Det er mulig det kan legge en demper på interessen for utleieleiligheter som må belånes.

Eks: Total formue iht til ligning =7,2 mill, hvorav to sekundærleiligheter til 3,2 mill, gjeld 4 mill. Omregnet formue blir: 4+ 3,2 x100/80 = 8 mill.
Forholdsmessig gjeld på sekundærbolig: 4 x 4/8 = 2mill. Gjeldsfradraget blir da 1,6 mill slik at formuen øker med 400000.

Det foreslås en aksjesparekonto hvor beskatning av gevinster ikke skjer før uttak. Dette gjelder kun børsnoterte selskap og aksjefond. Utbytter må tas til beskatning direkte. Merk at en eksisterende aksjepost med en betydelig gevinst kan legges inn her uten beskatning før realisasjon og uttak! Tap gir ikke fradrag. Om skattesatsen ved uttak blir som for utbytte eller for renter vites ikke.

Egne kommentarer.
Etter at den nøytrale skattebetalerforeningen hadde framlagt endringsforslag, ble det diskusjon mellom Sigurd Hille (H) og Truls Wickholm (AP), samt anledning til spørsmål.
Det ble påpekt at ulike avgifter som eiendomsskatt og høyere formuesansettelse på fritidsbolig er under vurdering.
Videre ligger det nå en mal for formuesberegning av eiendomsskatt og formuesskatt. Det gjør det svært enkelt å endre beløpsgrenser – for eksempel fradrag og prosentsatser. Ved beregning av eiendomsskatt på sekundærboliger er det nå et fradrag på 4 mill. Det kan gjerne endres eller falle helt bort og vil føre til betydelige avgift/skatteøkning. Kanskje også gjøre noe med boligprisene!

Merk at Sverige verken har formuesskatt eller eiendomsskatt. Heller ikke arveavgift.
Politikk er fortsatt viktig!

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn