SCANDEFA 2017

ADVARSEL MOD DIVERSE UDSTILLERINDEX

En del af vores udstillere bliver desværre med jævne mellemrum kontaktet af firmaer, der tilbyder optagelse i diverse “udstiller index” / “messeguides”

Vi har p.t. kendskab til følgende firmaer, som ser ud til at benytte nogenlunde samme forretningsmetoder:

  • Fair Guide i Østrig (Construct Data Verlag AG og www.fairguide.com)
  • Expo-Guide med adresse i Mexico (www.expo-guide.com)
  • Event-Fair (wwwdb s.r.o i Bratislava, Slovakiet, www.eventandfair.org)

Firmaerne tilbyder typisk optagelse/annoncering i hjemmesidens messeguide.
Det fremgår ikke tydeligt ved fremsendelsen af tilbuddet, men vi gør opmærksom på, at man ved underskrivelse af en kontrakt typisk binder sig til at betale et større beløb for en periode på tre år.

Bella Center har på intet tidspunkt haft noget med disse firmaer at gøre og har ikke udleveret navne eller adresser på udstillere. Disse skaffer firmaerne sig selv ved at kopiere fra de forskellige udstillingers hjemmesider.

Eks.vis. Fair Guide/Construct Data Verlag AG opererer i flere lande, og i Tyskland er der afsagt dom i en sag mod firmaet. Construct Data Verlag AG er blevet dømt for bedrageri, de har ikke ret til at gøre krav om betaling gældende mod en kunde, der havde underskrevet firmaets formular, kundens optagelse på internetsiden skal slettes, og Construct Data Verlag AG skal betale begge parters sagsomkostninger. B

ella Center Copenhagen tager stærkt afstand fra firmaernes metoder, og generelt opfordrer Bella Center Copenhagen vore udstillere til at være opmærksomme, hvis de bliver kontaktet af firmaer, der tilbyder den type ydelser og/eller påstår at have et samarbejde med BC. Vores udstillere er altid velkomne til at kontakte os for en verificering af eventuelle samarbejder med eksterne firmaer.

WARNING ABOUT VARIOUS EXHIBITOR INDEX

Some of our exhibitors are unfortunately regularly being contacted by companies, that offer advertising/inclusion in “exhibitor index” / “fairguides”

We know of the following companies, who seem to use similar business methods:

  • Fair Guide in Austria (www.fairguide.com, Construct Data Verlag AG).
  • Expo-Guide, located in Mexico (www.expo-guide.com)
  • Event-Fair (wwwdb s.r.o i Bratislava, Slovakiet, www.eventandfair.org)

The companies typically offers inclusion / advertising in the website’s trade show guide.

It is not evident from the forwarded offers, but we would like to call attention to the fact, that by signing the contract you typically bind yourself to a larger payment for a period of three years.

Bella Center Copenhagen has never had anything to do with these companies and has not handed over the names or addresses of exhibitors.
The companies procures this information by copying the information from the various exhibition websites.

I.e. Fair Guide / Construct Data Verlag AG operates in several countries and in Germany a verdict has been passed in a case against the company. Construct Data Verlag AG has been convicted of fraud, the company is not entitled to claim payment from a customer who had signed the company’s form, the customer’s inclusion on the web page is to be deleted and Construct Data Verlag AG must pay costs for both parties.

Bella Center Copenhagen strongly distance itself from the Fair Guide’s methods, and we would strongly encourage our exhibitors to be aware if they are approached by companies who offers this type of services and/or claim to have a partnership with BC.

Our exhibitors are always welcome to contact us to verify any cooperations we might have with external companies.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn