Klækkenkurset 2017

klaekkenkurs LOGO 2017

Jeg har lagt ut en del bilder på Tannhjulets facebookside for å fange opp aktivitet og levende kursdeltakere. ALLE bilder jeg har tatt finner du i høyoppløselig versjon til nedlasting her.

 

Programmet var:

Fredag 3. februar Odd Carsten Koldsland

Del 1: Pasienter med behov for behandling av periodontitt har i dag krav på refusjon fra Helfo. «Det gule heftet» inneholder en del krav om hva som bør inngå i en periodontal behandling: systematikk, målrettethet og faglig struktur. Videre krever bruk av 501-taksten i tillegg til subgingival depurasjon eventuell opplæring i egenomsorg og hjelp til røykeslutt. Hva menes med systematisk, målrettet og faglig strukturert periodontal behandling? Hvordan kan vi påvirke pasientens vilje til å ta vare på seg selv?

 

Del 2: Tannleger og tannpleiere bør være forberedt på at en stadig større andel av pasientene våre har ett eller flere implantater i munnen. Pasienter som er inne til jevnlig recall forventer at vi er i stand til å undersøke og vurdere alle deres tenner – både de som har en naturlig rot og de som er festet til et implantat. Det er hele tannhelseteamets oppgave å overvåke hele pasientens munn, vi kan ikke utelate tannimplantatene ved undersøkelse og dekke oss bak at «implantater er spesialistarbeid» – men hva i all verden skal vi gjøre?

 

Lørdag 4. februar Arild Mo og Odd Carsten Koldsland

Protetikk og periodontitt/peri-implantitt: Rehabilitering etter periodontal sykdom.

Kliniske kasus presenteres for diskusjon

Vi var så heldige å kunne publisere referatet fra BTF-nytt, skrevet av tannlege Stine Merethe Moen fra Buskerud:

I år om periodonti

Referat fra Klækkenkurset 3.-4. februar 2017

Ny deltakerrekord og fullsatt sal på Klækken dette året. Temaet var periodonti, og årets foreleser var Ph.d og spesialist i periodonti, Odd Carsten Koldsland, i samarbeid med Arild Mo, spesialist i protetikk.

Foredraget gikk grundig inn på systematikk og journalføring ved periodontitt, basert på forskningslitteratur og HELFO-regelverk. Det hele ble startet med lederen av periodontist-foreningen som presiserte at HELFO i år vil ha spesielt fokus på perio-takstene, og særlig 501.

Det stilles krav om systematisk, målrettet og faglig strukturert behandling, rettet mot årsaken til marginal periodontitt, som tar sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

I dette ligger det at grunnbehandlingen må gjennomføres fortløpende, den må omfatte hele tannsettet (men pas må ikke ha perio på alle tenner), det skal være med en prognosevurdering og en målsetning (–hvor skal vi ende opp tilslutt – hvilke tenner kan beholdes)

Journalføring og behandlingsopplegg ved perio ble nøye gjennomgått.

Utredning/forbehandling:

Journalopptak – familiehistorie, tidligere perio- og tannbehandling, orale hygienevaner, tobakksvaner, generell helse og medisinbruk

Diagnoser

 • Registrer periodontale mål:
 • mobilitet(0-3), furkasjoner(1-3), lommedybder – vær obs på pseudolommer, BOP(«bleeding on probing»), plakkindeks(0/1) gingivalindeks(0/2).
 • Husk senstest av periotenner.
 • Ofte behov for fullstatus ved perio, OPG er ikke egnet til vurdering av bentap men er fint for oversikt. Ellers tips om stående BW for å følge eventuelt bentap over tid.

Innledende behandling og behandlingsplan

 • Informasjon til pasienten; om periodontitt – årsaker og behandling, tobakk, plakk, egeninnsats – noter hvilke hjelpemidler du har instruert pasienten i å bruke. – Foreta en innledende prognosevurdering og kartlegg hvilke faktorer som spiller inn hos pasienten – Røyking? Diabetes? Genetikk? Tidligere periobehandling? Systemiske risikofaktorer? – viktig å se utenfor munnhulen og pas som helhet. Er det noe man kan endre på som påvirker behandlingen?
 • Gjør en vurdering av hvilke tenner som har dårlig/usikker prognose og hvilke som ansees tapt. Her viser det seg at vi nok er dårlige når det kommer til alt annet enn «god prognose». Det ble påpekt at en periotann som er definert som «håpløs» kan stå lenge – dersom den vedlikeholdes – og likevel ikke ødelegge for nabotann eller påvirke bentap.
 • NB! Skriv helt spesifikt i journalen hvorfor en tann ikke kan behandles og må trekkes.

Behandlingsfasen:

Subgingival depurasjon og evt kirurgi, røykeavvenning og opplæring til egenomsorg

 • Viktig med flere seanser med kort intervall imellom – har da mulighet til å sjekke pasientens compliance, plakkontroll osv(gjerne 1 uke mellom hver gang)
 • Behandlingsteknikken, – om man gjør kirurgi eller ikke, er ikke det viktige, men at man faktisk greier å fjerne bakterier fra rotoverflaten.
 • Ofte behov for kirurgi dersom det er vanskelig tilgang for depurasjon (dype lommer over 6 mm, tenner med spesiell anatomi – konkaviteter, furkasjoner..)
 • Vær obs på kontraindikasjoner for kirurgi! (medisinske kontraindikasjoner, akutte tilstander av gingivitt og periodontitt, dårlig plakkontroll)
 • Obs! 501 taksten kan benyttes et begrenset antall pr år, men ved kirurgi gjelder ikke dette.
 • Kontroll 4-8 uker etter depurasjon.
 • Enten enkel etterkontroll eller 501 dersom det er behov for selektiv depurasjon. Må være minst 1 BOP i tannsettet for at 501 kan benyttes. Er det ikke inflammasjon ved kontroll er pas «frisk» og det er ikke refusjon.
 • Vent med å måle lommer til 2-3 måneder etter kirurgi. Lommer ≥ 6 er et ufullstendig behandlingsresultat og krever ytterligere behandling. Ved peri-implantitt kirurgi vent 6 mnd med lommemål.

Vedlikeholdsfasen:

– Sjekk alle mål, klinisk og rtg. Vurder om behandlingen har vært vellykket. Dersom behandlingen ikke har gått så bra, kan man vurdere bakterieprøver.

Videre gikk forelesningen over på røykeavvenning.

Røykere i dag er standhaftige – mange av dem vil ikke slutte!

Motivational interviewing ble presentert som en god metode for å hjelpe pasienten til røykeslutt. Dette innebærer at behandleren leder pasientens argumentasjon og utnytter pasientens ambivalens til å selv bestemme seg for å endre adferd. Det handler om empati, forståelse, forsterking og oppmuntring. Støtt pasienten, de må tro de kan greie det!

Peri-implantitt var neste tema.

Definisjon: inflammasjon i mucosa, BOP og målbart tap av ben.

Det ble henvist til mange ulike studier på behandlingsteknikk, instrumentvalg og ulike former for støtteterapi, men foreløpig er årsak, forekomst og behandling av peri-implantitt ikke fullstendig klarlagt. Her må det videre forskning til!

 

Noen viktige poenger å ta med seg:

 • Følg opp implantatpasientene regelmessig.
 • Ta røntgen dersom du måler en økning i lommedybder.
 • Husk viktigheten av oral hygiene og at det er tilstrekkelig tilgjengelighet for dette.
 • Ha kontroll på periodontitt før implantater settes inn.
 • Informer pasientene om mulige komplikasjoner før implantatbehandlingen settes igang.

 

Dag 2 ble ulike kasuistikker presentert med tanke på protetikk og periodontitt/peri-implantitt.

Det ble gjennomgått ulike typer midlertidige og permanente proteseløsninger ved delvis og fullstendig tanntap. Det ble vist eksempler på implantatforankret og tannstøttet prote­tikk som har gått bra og mindre bra.

Hovedpoenget var at man bør ta vare på de tennene som er igjen så lenge som mulig. Husk at et implantat ikke erstatter en tann, men en manglende tann.

Toastmaster Beate Pharo ledet festglade deltakere kyndig igjennom middagen fredag kveld. Det var god mat, godt drikke og topp stemning.

Frank Nygård mottok BTFs hederstegn for sin flotte innsats for foreningen.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn