Strengere regler for utenlandsbehandling

HELSETURISMEPasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet står bak forslaget og er strålende fornøyd med at hun fikk flertall selv om vedtaket går mot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.

– Slik ble det 23.februar 2017 vedtatt nye strenge regler for å forhindre helseturisme og økt pasientbehandling i utlandet. Det er viktig for å forhindre økt antibiotikaresistens.

Vedtaket består av tre punkter. Innen juni skal regjeringen sørge for følgende:

* Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.

* Regjeringen skal legge fram forslag for Stortinget om å stille krav til forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter til sykehusbehandling og stille krav til kvaliteten i tilbudet.

* Regjeringen skal legge fram tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn