Rekordhøye tannlegeerstatninger fra NPE

Rekordmange klager etter dårlig tannbehandling. I fjor fikk 175 personer erstatning etter tannlegebesøk. Aldri før har så mange klaget på tannlegen og aldri før er det utbetalt så mye erstatning etter tannbehandling som i fjor.

P4 har oppslag om utbetalinger fra NPE,  6.mars 2017

Flere krav hver eneste år
Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, fikk i 2016 414 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin. 373 av kravene ble behandlet, 370 flere enn da Pasientskadeerstatningen i 2009 fikk ansvaret for å behandle klager på tannlegebehandling.

– Fra 2009 har NPE hatt ansvar for utbetaling av erstatning i saker også i den private helsetjenesten. Vi tenker ordningen har blitt mer kjent og at det er årsaken til økningen fra 2009 og hvert år utover, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg.

For antallet erstatningskrav etter tannlegebehandling har økt jevnt siden 2009 og aldri har så mange som i fjor krevd erstatning. I 175 av sakene som NPE behandlet i fjor, 47 prosent, fikk de som klaget medhold mens 198 fikk avslag.

Over 15 millioner utbetalt i fjor

– Typiske eksempler på erstatningskrav vi får er feilbehandling knyttet til rotfylling, til dårlig krone- og brotilpasning og mangelfull oppfølging gjennom flere år. I 90 prosent av de sakene vi gir medhold i så har det vært en feilbehandling, forklarer kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg

De som fikk medhold på sine klager i fjor fikk til sammen 15.589.455 kroner i erstatning. Det er den høyeste samlede erstatningssummen for ett år. Toppåret før 2016 når det gjaldt erstatningssum var i 2014 da det ble utbetalt 12,5 millioner kroner.
Til sammen er det utbetalt 54 millioner kroner i erstatning etter tannbehandling fra 2009 til 2016. Dette gjelder kun tannbehandling gjort i Norge.
– For de som reiser til andre land og får tannbehandling gjelder det landets erstatningsbehandlinger, forteller Castberg i NPE.
– Enhver klage er en for mye
– All medisinsk behandling innebærer en viss risiko for uventede, uforutsette og uønskede resultater. Vårt mål er at forekomsten av slike skal minimeres så langt som overhodet mulig. Dette jobber vi kontinuerlig med, sier president i Den norske Tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.
Hun tror NPE har rett i at antallet klager øker fordi klageordningen er blitt bedre kjent.
– Tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier Hansen Steinum.
Ifølge foreningen går 80 prosent av den voksne befolkningen årlig til tannlegen, noe som betyr at den private tannhelsetjenesten behandler over 3 millioner mennesker hvert år.
– En hver klage er selvsagt en for mye og Den norske Tannlegeforening jobber kontinuerlig for høy faglig standard på tannlegearbeid både gjennom etterutdanning, etiske regler og kvalitetsutviklingsarbeid, sier Hansen Steinum.

Hun understreker at foreningen er glad for at klageordningen er mer kjent og at pasientene får den støtten de skal ha.

Her er en tabell over antall erstatningskrav: Det har med arbeidsbelastningen til NPE å gjøre, og hører neppe hjemme i erstatningsbeløp-diskusjonen?

Vedtak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalsum Prosent
Medhold 2 51 95 67 92 117 133 175 732 43 %
Avslag 1 62 116 93 113 192 201 198 976 57 %
Totalt 3 113 211 160 205 309 334 373 1708 100 %

NPE norsk pasientskadeerstatning LOGO

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn