Anbudsinnbydelse på tanntekniske arbeider

Oslo Kommune: Anbudsinnbydelse tanntekniske arbeider, 3.4.2017

100% focusert på pris

screenshot veirenosaken dagbladet

VeioReno-skandalen kjenner hele Norge til:

LAV bestillerkompetanse i Oslo Kommune:  Utgangspunktet er at politikere som ivrer etter “billigst mulig” ikke klarer å formidle de mest åpenbare verdier borgere, kunder, ja pasienter, har krav på at politikerne verner om.

Det må være riktig å stille spørsmål om våre folkevalgte og de som sitter i administrasjonen har lært noe som helst. Det verste i situasjoner som går ut av kontroll, er at det er innbyggerne som blir ofrene.

Klikk bildet dere som ikke kjenner saken.  (Februar/mars 2017)

12598548 - the railway for a train on a white backgroundBane Nor er dømt til å betale Skanska 305 mill kroner etter at et italiensk selskap fikk kontrakt for deler av Follobanen.

Lav Bestillerkompetanse:  Bane Nor – tidligere Jernbaneverket – valgte det billigste tilbudet, men Oslo tingrett er gir Skanska medhold i at Condotte skulle vært avvist, og at dersom dette hadde skjedd, ville med all sannsynlighet Skanska fått jobben, melder bygg.no. Akilleshelen var sikring av Ekebergfjellet i Oslo. (22. mars 2017)

Oslo Kommune har til hensikt å inngå rammeavtale med én leverandør for kjøp av tanntekniske varer/arbeider/tjenester til våre tannklinikker i Oslo. Verdi av ca. 2,5 mill. kroner eksl. mva. per år.
Tannklinikkene plikter å foreta sine kjøp hos den leverandør det er inngått rammeavtale med og den valgte leverandør er, etter bestilling fra den enkelte klinikk, forpliktet til å levere i henhold til rammeavtalen.
Leverandøren må kunne levere alle typer tanntekniske varer/arbeider/tjenester som etterspørres.

Har Oslo Kommune lært noe som helst av Veireno-saken?

Se også anbudsprosjektet der Bane-Nor gikk på en smell; lav bestillerkompetanse?

 

Hva slags forhold har “Bestillerkompetansen” til pasientsikkerhet?

I oppdragsdokumentet fra Oslo Kommune finner vi bl.annet:

  • Forbud mot sosial dumping. Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.2008.
  • Det vil ikke i denne konkurransen bli avholdt tilbudskonferanse eller tilbudsbefaring
  • Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert egenerklæringsskjema, og eventuell dokumentasjon.
  • Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak: Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

Vil leverandører av tanntekniske arbeider mårtte prise seg ned for å vinne anbudet, med risiko for at de ikke klarer å innfri forventningene?

20170403 Anbudss prisspesifikasjon Oslo

Nedenfor kan du finne alle anbudsdokumentene

 

Dokumentfolder Doffin:

 

Konkurransegrunnlag – tanntekniske varer og tjenester.docx

Vedlegg 1 – Egenerklæringsskjema xml.xml

Vedlegg 3a – Standard kontraktsvilkår vare_19042016.doc

Vedlegg 3b – Kontraktsformular varer med endring per 10.01.2017.doc

Vedlegg 4 – Prismatrise.xlsx

Vedlegg 5 – Klinikkoversikt.xlsx

Vedlegg 6 – Svar til kravspesifikasjon.docx

Vedlegg 7 – Konstruksjonstyper, MK-kroner.docx

Vedlegg 2 – Kravspesifikasjon.docx

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn