Kommunene overtar ansvaret for tennene

Les mer i lokalavisen “Fosna-Folket”

Ved å overføre ansvaret til kommunene, vil tannhelse bli en ordinær del av kommunens helsetilbud og ikke lenger være en særtjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Da blir tannhelsetjeneste organisert på samme nivå som i de andre nordiske land.

 

– Forebygge overgrep:
Forslaget åpner for bedre samarbeidsmuligheter mellom tjenestene og et mer koordinert tilbud. Kommunene vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dem som kan ha store tannhelseproblemer, som beboere på sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie. Det blir også kortere vei til både barnevern og skolehelsetjenesten. Det er viktig. Tannhelsepersonell har en nøkkelrolle i å avdekke og forebygge overgrep mot barn, sier helseministeren.

Personer som i dag har rett til helt eller delvis gratis tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, vil beholde sine rettigheter ved overføringen av ansvaret til kommunene.


 

> Opposisjonen har som forutsetning at folkevalgte regioner beholder ansvar for viktige velferdstjenester som videregående opplæring, fagskoler, kollektivtransport og tannhelse, uavhengig av antall folkevalgte regioner Stortinget vedtar

Her er den nye oppgaveoversikten til de nye kommunene:

 • Tannhelse: Overtar ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene fra 2020
 • Barnevern: Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten. Tidligst fra 2020
 • Kraftverk: Får ansvaret for konsesjonsbehandlingen
 • Kollektivtransport. Til de største kommuner på visse vilkår, fra 2020
 • Vigselsmyndighet. Overtar vigsler fra domstolene fra 2018  😈
 • Notarialforretninger. Foreslås fra 2020
 • Svømmeanlegg. Godkjenningsmyndighet, fra 15. juni 2020
 • Sosial boligpolitikk. Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning, fra 2020
 • Forurensning. Enkelte oppgaver fra 2020
 • Fiskeforvaltning. Ansvaret for vilt- og innlandsfiskforvaltning, fra 2020
 • DPS-sentrene: Forsøk med distriktspsykiatriske sentre (DPS)
 • VTA-ordningen: Forsøk varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen)

 

Dessuten overføres en rekke tilskuddsordninger til kommunene fra 2020:

 • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn