Færre infeksjoner med impregnert operasjonstråd

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Risikoen for å få en sårinfeksjon etter en operativt inngrep reduseres betraktelig når man impregnerer operasjonstråden med det bakteriehemmende stoffet triklosan.

Folkehelseinstituttet videreformidler aktuelle publikasjoner om pasientsikkerhet – først og fremst resultater fra oppsummert forskning. Noen av temaene denne gang er kirurgiske sårinfeksjoner, pasientsikkerhet på policynivå og mulige pasientsikkerhetsutfordringer med informasjonsteknologi i helsetjenesten.

Kirurgisk sårinfeksjon.
Analysene av de 21 randomiserte kontrollerte studiene i denne systematiske oversikten bekrefter tidligere metaanalyser som antyder lavere forekomst av infeksjoner med triklosanimpregnert operasjonstråd (suturmateriale). De inkluderte studiene har brukt nøyaktig samme suturmateriale med og uten triklosan. Analysene viser at risiko for kirurgisk sårinfeksjon reduseres fra 138 til 99 infeksjoner per 1000 inngrep ved bruk av triklosanimpregnerte suturer. Det er ifølge forfatterne lite trolig at ytterligere data vil rokke ved hovedkonklusjonen.

Meta-analysis and trial sequential analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection
de Jonge SW, Atema JJ, Solomkin JS, Boermeester MA
Br J Surg 2017;104(2):e118-e33.

Høyt blodsukker øker risikoen for kirurgisk sårinfeksjon, mens lavt blodsukker innebærer risiko for andre, potensielt alvorlige komplikasjoner. Femten randomiserte kontrollerte studier som har sammenlignet intensive og tradisjonelle protokoller for blodsukkerkontroll inngår i denne systematiske oversikten. Resultatene viser at intensive protokoller for blodsukkerkontroll (målsetting 150mg/dl / 8,3 mmol/l) reduserer risiko for kirurgisk sårinfeksjon sammenlignet med tradisjonelle protokoller. Risiko for hypoglykemiske hendelser øker, men uten signifikant økning av dødelighet eller hjerneslag.

Meta-analysis of lower perioperative blood glucose target levels for reduction of surgical-site infection
de Vries FE, Gans SL, Solomkin JS, Allegranzi B, Egger M, Dellinger EP, et al
Br J Surg 2017;104(2):e95-e105.

Kirurgiske sårinfeksjoner rammer fra én til ti prosent av pasienter som har gjennomgått et kirurgisk inngrep. Gillespie og hennes medforfattere har undersøkt om aseptisk håndvask for operatør før prosedyren, antiseptisk behandling av pasientens hud under inngrepet og valg av sårbandasjer (påsatt postoperativt, men på operasjonsstuen) hver for seg er kostnadseffektive tiltak for å forebygge kirurgisk sårinfeksjoner. Fem helseøkonomiske studier, alle om bandasjer, er inkludert i oversikten.

Economic case for intraoperative interventions to prevent surgical-site infection
Gillespie BM, Chaboyer W, Erichsen-Andersson A, Hettiarachchi RM, Kularatna S
Br J Surg 2017;104(2):e55-e64

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn