Kreft viktigste dødsårsak før 70 år

Rapport om sykdomsbyrde:
Kreft viktigste dødsårsak før 70 år
Kreft er nå den viktigste dødsårsaken i befolkningen under 70 år. I eldre aldersgrupper er det flest som dør av hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer er blant hovedårsakene til ikke-dødelig helsetap blant nordmenn. Det viser en ny rapport om sykdomsbyrden i Norge fra Folkehelseinstituttet.

 

Rapporten Sykdomsbyrde i Norge 2015 viser de norske resultatene fra det internasjonale prosjektet «Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015)». Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet står for den norske rapporten.

Sykdomsbyrden i en befolkning beregnes blant annet ut ifra hvor alvorlig sykdommene er, hvor mange som rammes, varigheten og alderen på dem som rammes. (Se faktaboks).

Tre av fire dør etter fylte 70

Befolkningen i Norge preges, som i de fleste høyinntektsland, av lav barnedødelighet og høy levealder. De fleste dødsfall (60 prosent) skjer etter fylte 80 år. Cirka 17 prosent skjer mellom 70 og 80, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge den nye rapporten.

– Blant de som dør før fylte 70 år er kreft den største dødsårsaken, mens hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen i Senter for sykdomsbyrde.

Selvmord og overdoser er de viktigste årsakene til død blant unge og voksne i
alderen 15 til 49 år.

De tre viktigste dødsårsaksgruppene for befolkningen sett under ett er hjerte- og karsykdom, kreft og nevrologiske sykdommer (i hovedsak demens). Disse utgjør til sammen 71 prosent av alle dødsfall i Norge.

Lever lenger

Forventet levealder ved fødsel i den norske befolkningen økte med 22 måneder, til 82,0 år, i tiåret fra 2005 til 2015. Forventede friske leveår økte i samme periode med 20 måneder, til 71,5 år.

Blant annet er det sju prosent nedgang i aldersjustert dødelighet fra 2005 til 2015. I samme periosen har det vårt 20 prosent nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsyksom.

Dødelighet: De fem største enkeltårsakene

 Dette er de fem enkeltsykdommene som forårsaker flest dødsfall i den norske befolkningen som helhet:

  • iskemisk hjertesykdom (i hovedsak hjerteinfarkt)
  • demens
  • karsykdom i hjernen (hjerneslag)
  • kols
  • lungekreft

– De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år, sier seniorforskeren. Både blant kvinner og menn er lungekreft nå den vanligste årsaken til kreftdød før 70 år, sier seniorforskeren.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn