Svart arbeid kan bli dyrt

Først og fremst fordi det er dumt; arbeidstakeren kan skade seg hos deg, forsikringer gjelder ikke, du er erstatningspliktig– og ikke minst kan straffeforfølgelse være en påkjenning. Her refererer Tannhjulet en rettssak der siste ord trolig ikke er sagt.

Artikkelen nedenfor fra Bygdeposten kan være en skrekkhistorie, og minner om:

  • Det er ulovlig å betale håndverkere mer enn kr. 10.000 i kontanter. Bankoverføring gjelder
  • Håndverkeren kan hevde du ikke har betalt, og du kan risikere å måtte betale dobbelt!
  • Du kan risikere stort oppgjør med skatte- og påtalemyndighetene
  • Og hva når det utenkelige skjer: Arbeidstakeren skader seg livstruende eller får store skader. Eller dør? Da kan millionene rulle.

 

Denne saken har vært i Tingretten i Øvre Eiker, og står i Bygdeposten 12.sept. 2017: Av Torun Havnaas

Huseiere hevdet de betalte 277.000 kontant for byggearbeider. Firmaet avviste at de hadde fått penger, og saksøkte huseierne. Ord sto mot ord da pengekrangelen ble behandlet i retten.

Huseierne brukte firmaet til å gjøre noen håndverksjobber på huset i Øvre Eiker i 2015, blant annet oppløft av taket, bygging av hagestue og legging av skiferbelegg.

Firmaet sendte fakturaer på 686.000 kroner for jobben, men huseierne avviste kravet. Huseierne mente at arbeidene bare var verdt 607.000 kroner.

Ca. halvparten var allerede betalt gjennom bank, men huseierne hevdet at de også hadde betalt 277.000 kroner kontant. Ifølge dem betalte mannen 247.000 kontant i 2015, og senere betalte kona 30.000 kroner i en konvolutt. Ifølge mannen skjedde den kontante betalingen på oppfordring fra firmaet.

I tillegg mente huseierne at det skulle gjøres en del andre fradrag for reklamasjon og annet mellomværende. Når alle fradragene var trukket fra mente huseierne at de kom ut i pluss.

Firmaet avviser at de har mottatt noen kontant betaling fra huseierne. Firmaet står også på at de har utført arbeider for 686.000 kroner, men aksepterer fradrag for noe mindre reklamasjon og annet mellomværende, til sammen 110.000 kroner.

Partene greide ikke å bli enige. Firmaet stevnet huseierne, og deretter gikk huseierne til motsøksmål. I august møttes de i retten, og nå er dommen avsagt.

Retten mener firmaet har grunnlag for å kreve beløpet på 686.000 kroner, men at det det skal gjøres fradrag for noe mindre reklamasjon og annet mellomværende som firmaet har akseptert.

Det vanskelige spørsmålet er om huseierne betalte kontant skriver dommerfullmektig Marie Blix Werner. Partene forklarer seg stikk i strid med hverandre. Retten må derfor foreta en vurdering av troverdigheten.

– Retten synes det har vært vanskelig å vurdere hvem som fremstår som mest troverdig, men har etter en konkret vurdering – og under tvil – falt ned på at saksøkte har sannsynliggjort at kontantuttakene har gått til betaling for håndverkertjenestene, skriver Blix Werner i dommen. I retten la huseierne fram flere større kontantuttak fra bank som de forklarte var betaling for byggearbeidene.

Samtidig setter retten spørsmålstegn ved at huseierne har betalt så mye penger uten kvittering.

– Begge parter kan kritiseres for denne ordningen. Det er likevel slik at firmaet som den profesjonelle part har et særlig ansvar for at det foregår på riktig måte, skriver retten. Retten setter også spørsmålstegn ved at saksøker ikke har sendt kravet til inkasso.

Dermed har firmaet som saksøkte dels tapt og dels vunnet. Firmaet fikk medhold i at de hadde krav på 686.000 kroner, men huseierne fikk medhold i at de hadde betalt kontant. Etter at alle fradrag var gjort ble firmaet dømt til å betale 417 kroner til huseierne. Det idømmes ikke saksomkostninger.

Forbrukerrådet fraråder å betale større kontantbeløp.

– Denne dommen viser hvordan det kan gå. Betal med bank eller kort, og sørg for å få kvittering, sier pressekontakt Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Han minner også om at det faktisk er ulovlig å betale mer enn 10.000 i kontanter for håndverkertjenester, men dette er ikke omtalt i dommen.

– Du kan bli ansvarlig for å betale skatt for håndverkeren, sier Skaug Alsos.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn