Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

 14.3.2017: Høringsnotat – Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (folketrygdloven § 25-6 og § 25-7) (PDF)

 

 

Høringsbrev

Vår ref.: 17/917

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning (§ 25-6) og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (§ 25-7). Departementene foreslår at i de alvorligste situasjonene hvor en behandler eller tjenesteyter taper retten til å praktisere for trygdens regning, skal et vedtak praktiseres med virkning for hele folketrygden. Det er tilsvarende den praksisen som gjaldt før Helfo ble skilt ut fra Arbeids- og velferdsetaten. Øvrige vedtak skal kun gis virkning innenfor den enkelte etats ansvarsområde. Dessuten er det et forslag om at det kan reageres med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsetatens ansvarsområde.

Høringsfristen er fredag 30. juni 2017.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» du finner på denne linken.

 

Med hilsen

Ulf Pedersen
ekspedisjonssjef

Bjørn Dølvik (e.f.)

avdelingsdirektør

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn