Anders Verket tildelt H.M. Kongens gullmedalje

Anders Verket tildelt H.M. Kongens gullmedalje

UIO BIOMATERIALER logo 300x50

Anders Verket, som forsker ved UiO, Institutt for klinisk odontologi, avd. for biomaterialer, mottar H.M.Kongens gullmedalje for fremragende vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet er anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

 

Begrunnelse for tildelingen

Sykdom og skade kan medføre endringer i skjelettets form som kan påvirke vår funksjon og livskvalitet. I munnhulen kan det føre til at vi mister tenner og evne til å tygge, og det kan endre utseendet vårt.

Der skjelettet har endret form, har diverse materialer vært forsøkt brukt til gjenoppbygning av skjelettet, blant annet gjennom såkalte stillas. I sitt doktorgradsprosjekt undersøkte Anders Verket hvorvidt man kan stimulere vekst av ben og benceller ved å endre overflatene til slike titan-baserte stillas.
Hovedfunnene hans var at titan-baserte stillas kan bidra til å gjenopprette form i kjevebenene. Behandling med tannimplantater i benmasse som er gjenopprettet på denne måten er mulig, men mer forskning er nødvendig. Titan-stillasets effekt på benceller ble ikke forbedret ved å belegges med andre typer materialer. Titan-stillaset viste også et potensiale som depot for distribusjon av proteiner til celler.

Konklusjonen i avhandlingen er at de endringer av titan-stillasene som ble undersøkt, i hovedsak ikke forbedret materialets egenskaper til å stimulere benceller og benvekst. Kun få endringer ble imidlertid undersøkt, og titan-stillasene viste samtidig at de kan ha et potensiale for enkelte kliniske bruksområder. Det må gjøres mer forskning på bruk av titan-stillaser før de eventuelt kan tas i bruk på pasienter.

Her kan du lese mer om Anders Verket

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn