BYRÅKRATIETS ANSIKTER

 


 

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling
20171213 Dagens Medisin artikkel 

Det tar nær ett år å få refusjon for utlegg til legemidler på individuell refusjon, og saksbehandlingstiden for klagesaker på pasientskadeerstatning er lengre enn beregnet. – Utfordrende, fastslår direktøren i Helseklage


En overivrig skatte-etat
Skattebetalerforeningen https://www.skatt.no, 21.09.2015 12:17 ROLF LOTHE

Er provenyhensyn viktigere enn rett skatt til rett tid? Skatteetaten må sitte igjen med en flau smak i munnen etter at skattyter forleden måtte helt til Høyesterett for å få fastslått noe så grunnleggende som at inntekten hans ikke kunne skattlegges to ganger. –>Her finner du byråkrater som rett og slett ikke vil, og som henviser til at de har for stor arbeidsmengde til å kunne gi individet rettvis behandling!


Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (2010) husker ikke…

20171205: Avisen “Nye Troms”:
BARDU: Marquart Nielsen Consulting AS, drevet av Christoffer Nielsen i Nedre Bardu, har i over tre år forsøkt å overbevise Nærings- og fiskeridepartementet om at Mattilsynet har feiltolket reglene om eksport av næringsmidler til land utenfor EU.
– I 2010 ga daværende fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Stortinget feilaktige og misvisende og senere uriktige opplysninger om dispensasjonspraksis med varer ment for eksport ut av EØS. Etter at vi konfronterte Nærings- og fiskeridepartementet med våre funn, og at det hadde betydning for vår sak, var det helt tydelig at vi ble motarbeidet av departementet og dels også Mattilsynet.

Da Per Sandberg tiltrådte som fiskeriminister, informerte Nielsen ham direkte via Stortingets epost om de faktiske forhold i saken. Sandberg svarer i et brev i mars 2016 at han er kjent med de faktiske forhold, og at det ikke er noen som forsøker å holde noe skjult.

Lisbeth Berg-Hansen sier at svarene hun ga i Stortinget i 2010, ligger så langt tilbake i tid at hun ikke kan huske dem og kommentere saken. >> Er det ikke noe pålegg om å dokumentere og arkivere opplysninger hun har gitt ut, som støtte for hukommelsen?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn