Orientering til Legen, innslagspunkt 4

HELFO innslagspunkt 4Til behandlende lege:

Tannbehandling med refusjon fra folketrygden, infeksjonsforebyggende behandling.

Barn, mennesker i institusjon eller hjemmeboende med hjemmesykepleie utover et visst tidsrom, har rettighet til tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Tannbehandling for voksne ellers er i prinsippet egenfinansiert av pasienten.

Noen sykdommer eller tilstander kvalifiserer imidlertid til noe stønad for tannbehandling, etter såkalte innslagspunkter.

Innslagspunktene finnes her:  https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege Trykk videre på «rundskrivet» for utdypning

Spesielt under ett av punktene trengs nå spesiell bekreftelse fra leger/spesialister.

Pkt 4 – Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Her er opplistet tilstander som KAN gi grunnlag for refusjon:

  1. hjerteoperasjon
  2. dialysebehandling
  3. organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
  4. beinmargstransplantasjon
  5. stamcellebehandling
  6. høydose cellegiftbehandling
  7. HIV/AIDS
  8. kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
  9. strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose

 

Tidligere kunne tannleger gi refusjon dersom det forelå dokumentasjon på selve tilstanden, f.eks ved diagnosen HIV/AIDS. Regelverket er nå innskjerpet slik at stønad er avhengig av risiko for infeksjon.

Det kreves nå legeerklæring med spesifikk begrunnelse, slik det står i regelverket under punkt 4:

«Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Personens tilstand og risikovurdering skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.»

Pasient ……………………………………….                             med tilstand………………….

Kan ha rettighet til stønad. Dersom behandlende lege mener det er fare for infeksjonsspredning, MÅ erklæringen inneholde formuleringen uthevet med rødt.

Når det gjelder høydose cellegift aksepteres behandlende leges vurdering av «høydose».

(Dette må ikke sees på som en bestilling av erklæring, men som en orientering legen kan støtte dersom vilkåret oppfylles)

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn