Utlysing av stillingen “Seksjonssjef til nyopprettet seksjon for tannhelse” i HDIR

Utlysingen ligger på HDIR med søknadsfrist  08.01.2017. Engasjement. Heltid. Arbeidssted Oslo Sentrum.

 

Vi søker seksjonssjef til nyopprettet seksjon for tannhelse.

Seksjon for tannhelse er en del av Avdeling allmennhelsetjenester. Avdelingen har bred helsefaglig- og juridisk kompetanse som reflekterer helsetjenesten i kommune og fylkeskommune.

Seksjon for tannhelse har ansvar for hele tannhelsetjenesten. Viktige oppgaver er utvikling av Nasjonale faglige retningslinjer, tilskuddsforvaltning og gjennomføring av politisk vedtatte tiltak. Seksjonen består av 12 medarbeidere, og stillingen innebærer personalansvar, budsjettansvar samt strategisk og operasjonelt lederansvar.  Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Helsedirektoratet har et nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og med tjenesten.

Stillingen er et engasjement med varighet til og med 31. desember 2019, og plassert i Avdeling allmennhelsetjenester, Divisjon primærhelsetjenester.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Organisering og utvikling av oppgavene i seksjonen
 • Personalansvar for medarbeiderne i seksjonen
 • Legge til rette for utvikling og kompetanseheving av medarbeidere i seksjonen
 • Resultat- og rapporteringsansvar iht. mål og resultatkrav
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Samhandling med andre i og utenfor Helsedirektoratet
 • Bidra til å synliggjøre helsemyndighetene ut mot tjenesten

Kvalifikasjoner og egenskaper

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper. Du indentifiserer deg med verdiene våre faglig styrke, åpenhet og samarbeid, og etterlever våre lederkriterier. Vi ser etter en leder som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser.

Du må ha:

 • utdanning som tannlege
 • ledererfaring
 • evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • vilje og evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre
 • ønske om å være en synlig aktør i tannhelsemiljø og helsetjenestemiljø som er naturlig samarbeidspartner for tannhelsetjenesten

Vi ønsker også at du:

 • har evne til å se muligheter og å ta initiativ
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • har en involverende og tydelig lederstil
 • har fokus på resultater og gjennomføringsevne
 • har forvaltningskompetanse
 • har interesse for (evt. kompetanse innen) e-helse og digitalisering

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnstrinn 75-83 (kr 680 200 – 857 700)
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn