Pensjonist i NTF? Ikke så lett – nytt av året!

På forespørsel til NTF om å bli pensjonistmedlem, sendte NTF dette svaret:

Representantskapet i desember vedtok å endre NTFs vedtekter.  Representantskapets tolkning av pensjonistmedlemskap endret fra å kunne være yrkesaktiv i inntil 10% til ingen yrkesaktivitet hverken som utøvende tannlege eller i annen form for lønnet arbeid eller arbeid som persongivende inntekt. Pensjonistmedlemmer som er i jobb, vil ikke lenger anses som pensjonist etter representantskapets tolkning av begrepet pensjonistmedlem og vil derfor bli ansett som ordinært medlem og fakturert i henhold til gjeldende kontingentsatser.

Altså: Har du noe inntekt utenom kapitalinntekt- glem pensjonistmedlemskapet!!

Dette var nytt for meg. Og ganske merkelig. Flere av oss har aksjeselskap, og kanskje tenkt at man kan ta ut noe lønn i tillegg til pensjonen. Selvsagt kan man ta utbytte- men det kan være et skattemessig regnestykke hva som lønner seg.  Man kan etter dette heller ikke motta honorar som skribent i aviser, som sakkyndig for forsikringsselskap, NPE, sensor, hundedommer, bonde, revyartist- You name it. Og hvordan kan NTF kontrollere det? Snoking i skattelister hjelper ikke, for inntekt kan være kapitalinntekt!

Så lenge man ikke er i klinisk virksomhet– mener jeg NTF skal betrakte oss som pensjonistmedlem.

Hvis pensjonister i denne situasjonen reduserer innbetalingskravet til pensjonsistkontingenten, hva er riset bak speilet?  Trussel om fratatt medlemsskap etter x antall purringer?

Dette bør Representantskapet se på en gang til! (Det var kanskje ingen pensjonister på Representantskapet?)

 

Du finner NTFs redegjørelse her:
Endringer i noen av kontingentsatsene for 2018

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn