Klinisk forskningsprosjekt får 10,3 millioner

Vi gratulerer Johan Caspar Wohlfahrt med bevilgning fra Forskningsrådet ved prosjektområdet “Brukerstyrt innovasjonsarena” (BIA), et prosjektområde som skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv.

Wohlfahrt bruker et kitosaninstrument, BioClean for å rengjøre implantater med mildere periimplantitt (ikke mer enn 4 mm festetap) for å unngå kirurgi. Flere ansatte ved fakultetet er medeiere i det forskningsansvarlige firmaet Labrida AS som ser ut til å ha mottatt penger fra “Brukerstyrt innovasjonsarena”

Fordi Wohlfahrt både har aksjer i firmaet og har funnet opp BioClean deltar han bare som prosjektleder

Vi er rett og slett imponert over at det finnes slike kilder til finansiering. Praksisnær klinisk forskning er mangelvare i odontologi.  For ikke å snakke om at det skal stimulere norsk næringsliv. .

Vi fant beskrivelse av prosjektet på sidene til “REK”, og fant flere prosjekter

REK logo

og deretter måtte vi ringe Forskningsrådet for hjelp til å finne saken der:

forskningsraadet logo

I ettertid fant vi en annen Kitosanbevilgning; link her.

Linkene over gir et bilde der vi ser at “kitosanbørsten” har fått midler fra ihvertfall 3 ulike “prosjektområder/pengebinger”;  1) PES2020-PROSJ.ETABL.STØTTE H2020, 2014 40.000 kr 2) FORNY20 – FORNY2020 2013 – 2016, 1,7 mill., 3) BIA – BRUKERSTYRT INNOVASJONSARENA 2016 – 2019, 10,3 mill

 

Fra forskningsrådets sider

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde.

BIA tar sikte på å støtte de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden av norsk næringsliv. Programmets åpne innretning skal sikre god konkurranse om midlene og legge til rette for innovasjon også på tvers av bransjer og temaer.

BIA retter seg mot bedrifter i Norge som er motiverte til å gjennomføre krevende FoU-prosjekter for å realisere innovasjon. Dette gjelder både for oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv og fornyelse av etablert næringsliv. Programmets støtteordninger er underlagt internasjonalt regelverk om statlig støtte til FoU. Det innebærer begrensninger i støttegrad og krav om at støtte fra Forskningsrådet vil utløse FoU-aktivitet og muliggjøre FoU-resultater som bedriftene ikke kan forventes å realisere på egen hånd.  BIA skal gi et tilbud på områder der bedrifter ikke har andre muligheter innenfor Forskningsrådets øvrige portefølje av programmer og virkemidler.

Ansvarlig kontaktperson Forskningsrådet:
Sander John Tufte
Avdelingsdirektør , Avdeling for innovativt næringsliv
Telefon 41241869 Epost:  sjt@forskningsradet.no

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn