Tilsynsmeldingen 2017

Du kan lese alt om Tilsynsmeldingen 2017 og tidligere, på Helsetilsynets side.

Helsetilsynet logo

6.mars 2018 kom Helsetilsynets “Tilsynsmeldingen 2017”; du finner den nederst i artikkelen:

Ikke ett ord om tannleger. Blir vi oversett?

Noen helsearbeidere mister autorisasjon grunnet pilletyveri…
Artikkel fra Sykepleien finner du her

 

Artikler fra Tilsynsmelding 2017

Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte

Det er forbode for helsepersonell å lese i journalar til pasientar som dei ikkje har ansvaret for

Det gjeld livet. Landsomfattande tilsyn i 2016 med tenester til menneske med utviklingshemming

Er innførsel av celler og vev frå andre land farleg for pasienten?

Erfaringsmedarbeidarar i tilsyn

Forbod mot bruk av før- og etterbilete og tilbod om kredit i marknadsføring av kosmetiske inngrep

Forsvaret har mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i samband med oppdrag i utlandet

Gjennomgang av barnevernssaker for å auke kunnskapen om tenestene

Handtering av helsepersonell over landegrenser (nordisk samarbeid) – bevisstgjering av arbeidsgivarar

Helsefagleg forskning må godkjennast på førehand, og risiko må stå i forhold til forventa nytte

IKT i velferdstenestene – for viktig til å overlatast til datafolk aleine

Kommunikasjon på sosiale medium – rolleforståinga til helsepersonell og kravet til teieplikt

Kontrollrutinar – viktig for å hindre og oppdage tjuveri av legemiddel

Korleis kan helsepersonell få tilbake autorisasjonen etter å ha mista han på grunn av rusmiddelmisbruk?

Landsomfattande tilsyn 2018

Nasjonale kvalitetskrav kan bidra til trygg fødselsomsorg

Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa

Og elles meiner Statens helsetilsyn at…

Pasientar med blodforgifting måtte vente lenge på antibiotikabehandling

Prosjektet «Godt tilsyn av barnas barnevern»

Styring og leiing av verksemda – også viktig i legevakt

Tall og fakta

Til det beste for den neste

 

 


 

 

2017 Tilsynsmelding Helsetilsynet

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn