Forskjeller mellom tannblekeprodukter i Norge

20329

Institutt for klinisk odontologi, UiT
Masteroppgave i Odontologi, vår 2015
LINK HER

Tannbleking
Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege

Mia Karoline Tønderlund, Inger Anita Saari og Marianne Blind

 

Innledning:

Ved å sammenligne produkter kjøpt i butikk («over the counter»/OTC) og via Internett med et av produktene tannleger anvender på klinikk (Opalescence PF), ønsker vi med denne oppgaven å kartlegge eventuelle forskjeller som kan være av verdi for oss som klinikere, våre pasienter og øvrige forbrukere av de ulike produktene tilgjengelig på markedet.

Vi ser på OTC- og nettproduktenes brukerveiledninger og innhold, og sammenligner det med fremgangsmåte og behandlingsstrategi for hjemmebleking utført i regi av tannlege. Dette med den hensikt å redegjøre for forskjellene vi mener der er. Vår delhypotese er at det er forskjell i behandlingen som helhet mellom produkter forbruker anskaffer i butikk og på Internett og utfører i egen regi, og behandlingen oppfulgt av tannlege.

Ved å studere de ulike produktenes salgstall og analysen av vår spørreundersøkelse, ønsker vi å kartlegge forbrukers terskel for å velge produkter fra butikk og Internett sammenlignet med å velge behandlingen utført av tannlege, da vår delhypotese er at forbrukers terskel for å kjøpe blekeprodukter andre steder enn hos tannlege, er lav.

Ved å redegjøre for Norges lover og gjeldende regelverk for produkter som brukes til bleking av tenner, håper vi å kunne presentere fakta som tilsier at sannsynligheten er høy for at produkter fra butikk og Internett – sistnevnte spesielt – kan inneholde ulovlig høye konsentrasjoner av aktivt virkestoff. Når det gjelder de produkter som faktisk omsettes i henhold til gjeldende regelverk (lovlige konsentrasjoner) mener vi at sannsynligheten for at produktet vil ha klinisk effekt, er svært liten.
Problemstilling:
– Er det forskjell mellom ulike preparat brukt ved hjemmebleking som utføres i regi av tannlege, og hjemmebleking forbrukerne kjøper i butikk/internett og utfører uten tilsyn?


 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn