Innsats mot antibiotikaresistens (?)

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet arrangerte 17.sept 2018 første felles overrekkelse av NORM/NORM-VET-rapporten, som gir årlig status om antibiotikaforbruk til mennesker og dyr, samt antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat. Hele artikkelen finner du på Folkehelseinstituttets side

 

20180917 FHI

I NORM/NORM-VET rapporten dokumenteres hvor mye antibiotika som brukes til mennesker og dyr i Norge, samt forekomsten av antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat.

NORM koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge for Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet.

– For å kunne iverksette effektive tiltak, så må vi blant annet ha detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat. Derfor er resultatene fra disse overvåkingsprogrammene viktig, sier Jasper Littmann, fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet.

I dag ble NORM og NORM-VET rapporten overrakt statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynets direktør Harald Gjein. De fikk rapporten overlevert fra henholdsvis Jasper Littmann, fagdirektør fra Senter for antiobiotikaresistens i FHI og administrerende direktør Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet.

 

Les resten på Folkehelseinstituttets side

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn