Hva skjer med gruppe C2-pasienter?

Spørsmål om tolking av «Lov om offentlig tannhelse», § 1-3, Gruppe C2- (pasienter som mottar hjemmesykepleie over et visst tidsrom) 

Vi skrev i siste Focus om gruppe C2’s rettigheter, siden det ser nå ut til å skje en omdefinering av tolkningen av begrepet «hjemmesykepleie».

Spørsmålet er nå derfor: Vil de som tidligere var definert inn under «Lov om tannhelse» men nå ikke lenger har rett på gratis tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten kunne ha rett til trygderefusjon dersom de faller inn under innslagspunktet 1-15 i forskriftene?

Vi rettet spørsmålet til en person i Helsedirektoratet.

Vedkommende ga muntlig omtrent slik: «Det skal ikke være sånn at tidligere rettighet mistes- men det skjer. Nå må selve vedtaket studeres.  Hva slags type hjelp får pasienten?  Har en person et vedtak hvor det ikke gis rettighet i Den offentlige tannhelsetjenesten, vil trygderefusjon kunne gis dersom pasienten faller inn inder innslagspunktene 1-15. «

Pr mail siterte jeg vedkommende, ba om sitatsjekk og lov til å formidle svaret, samt navn og stilling. Telefonsvar avviste forespørselen, med begrunnelse om at svaret var gitt meg som behandler, ikke som journalist.

Ikke lett for behandleren dette! Men konklusjonen virker bekreftet: Ingen rettighet i DOT kan gi trygderefusjon hvis vilkårene der er oppfylt. Utfordringen er å få tak i hvilken rettighet brukeren har! I disse GDPR tider – vi som ikke engang får vite hvem som er medlem i NTF.

 

 

2018FTV- EGNE TENNER HELE LIVET. Hva skjer med gruppe C2? - Artikkel fra Focus august 2018: Beskriver dramatiske endringer utført på kommunenivå ved endret navn på "Hjemmesykepleie". Pasientene i gruppe C2 risikerer å miste sine rettigheter.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn