Har pasienten rett til Pasientskadeerstatning?

 

Fra NPE – Norsk Pasientskadeerstatning – sin hjemmeside

Kan jeg søke erstatning for skaden min?
NPE ny tjeneste 600x1047NPE lanserer nå en digital tjeneste «Kan jeg søke erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkerne fylle ut noen enkle spørsmål i et nettskjema og få en pekepinn på om de har krav på erstatning eller ikke.

 

Det tar rundt 2-5 minutter å gjennomføre sjekken.
Ved svare på noen spørsmål vil denne tjenesten gi deg en gjennomgang av de viktigste vilkårene som må være oppfylt for å kunne få erstatning.
Regelverket for pasientskadeerstatning er komplisert og kan være vanskelig å sette seg inn i. NPEs servicesenter får mange telefoner fra brukere som er usikre på om de har rett til erstatning, og som lurer på om det har noe for seg å sende inn en søknad.

 

– Vi har utviklet denne tjenesten for at brukerne kan få en gjennomgang av de viktigste vilkårene som må være oppfylt for at man skal få erstatning, og dermed gi dem et bedre grunnlag for å vurdere om de vil sende inn en søknad, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

 

«Kan jeg søke erstatning for skaden min?» vil ta brukerne trinn for trinn gjennom de mest sentrale punktene i regelverket, på en lettfattelig og pedagogisk måte. De kan se hovedkriteriene for å få erstatning og vurdere det opp mot sin egen situasjon. Ved å ta denne enkle sjekken får de også et bilde av de viktigste temaene som blir vurdert i en pasientskadesak.

 

I Danmark og Sverige har pasientskadeordningene innført en slik sjekk, og erfaringene derfra er at tjenesten blir mye brukt.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn