Legemiddelverket får nye arbeidsoppgaver i 2019

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Ved tildelingsbrevet stilles bevilgningen fra Stortinget til disposisjon for virksomheten, samtidig som det fastsettes utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede virksomhetsstyring.

slv-logo

Informasjonen på hjemmesiden til Legemiddelverket starter slik:

 

 

I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2019 får Legemiddelverket viktige oppgdrag blant annet knyttet til medisinsk utstyr, bivirkningsmelding for helsepersonell og regelverket for CBD-produkter og produkter basert på industriell hamp.

Som tannlege vet jeg jo at kompositte tannfyllingsmaterialer tilhører “Medisinsk utstyr”. I 2018 ble det igjen satt focus på alle ukjente og kjente tilsetningsstoffer vi ikke ønsker å få i oss, og det ble mye skriving om nedsatt fertilitet som årsak til færre barn i Norge (og særlig Danmark, der mye av forskningen kommer fra).  “Focus” har skrevet og dokumentert at navngitt tannfyllingsmateriale ikke holder mål i nøytrale sammenliknende undersøkelser, og at forskere fremlegger spor av eksempelvis genmodifiserende stoffer og tilsvarende ugreie tilsetninger. “Focus” har også mer enn antydet at HDIRs ansatte har ukjente agendaer for ikke å ta hensyn til fakta som kom fram.

“Focus” var optimistisk da Legemiddelverket overtok ansvaret for “Medisinsk utstyr”. Årets Tildelingsbrev inneholder fremdeles ingenting om tilsetningsstoffer vi går med i munnen, 24-7 hele døgnet. “Tannlege” er fremdeles et fremmedord hos Legemiddelverket… Når og hvordan kommer vi på dagsordenen?

Av interesse vi plukker ut:

Medisinsk utstyr

Legemiddelverket får flere arbeidsoppgaver og styrker bemanningen knyttet til medisinsk utstyr som følge av nytt regelverk på området. Dette gjelder blant annet veiledning og tilsyn av markedsaktørene og teknisk kontrollorgan.

Bivirkningsmelding for helsepersonell

Løsningen for elektronisk melding av bivirkninger skal videreutvikles til også å omfatte de vaksiner, kosttilskudd, kosmetikk og medisinsk utstyr.

>> Oj: Kan hende vi kommer med her?? 🙂

Legemiddelinformasjon til helsepersonell

Legemiddelverket skal arbeide for at legemiddelinformasjon som helsepersonell trenger i enda større grad dekkes gjennom godkjenningsprosessen for legemidler. Dette gjelder eksempelvis informasjon om seponering, relativ effekt i forhold til annen behandling og informasjon om hvorvidt legemidler kan deles/knuses.

Narkotikaforskriften

Legemiddelverket skal foreslå endringer i narkotikaforskriften for å klargjøre krav om legeerklæring for medbringing av legemidler til personlig bruk når legemidlene har narkotisk innhold.

CBD-produkter og produkter basert på industriell hamp

Legemiddelverk og Mattilsynet skal sammen gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes innenfor gjeldende regelverk for å bruke, importere, markedsføre og produsere (unntatt dyrking) produkter med cannabidiol (CBD) og produkter basert på industriell hamp.

Nikotinprodukter

Legemiddelverket skal utrede en ny bevillings- eller registreringsordning for produksjon, import og eksport av nikotinprodukter og nikotinråstoff, avgrenset mot legemidler.

Les hele tildelingsbrevet

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn