Influensautbruddet fortsetter å øke

6.februar 2019:
Influensautbruddet fortsetter å øke: – Ikke for sent å ta vaksine – NRK …

Det beste rådet nå: Ring lege / besøk apotek for å få råd om vaksine: Det kan være vanskelig å få tak i :-!)

 

FHI-oppsummeringer med den aktuelle statusen for influensasesongen 2018/19.

  • Uke 40-51: Overvåkingen fra uke 50 viser at forekomsten av influensalignende sykdom fremdeles er svært lav, men økende. Finnmark har fortsatt flere tilfeller enn resten av landet.
  • Uke 52: forekomsten av influensalignende sykdom har økt fra svært lav til lav, mens andelen influensapositive laboratorietester har kommet over 10%. Vinterens influensautbrudd er dermed i gang. Influensa A, subtype H1N1 er i klart flertall de fleste steder.
  • Uke 1: Forekomsten av influensa økte fram mot jul, men det meste av influensautbruddet ligger fortsatt foran oss.
  • Uke 2: Overvåkingsdata for uke 2 indikerer at forekomsten av influensalignende sykdom inntil videre har stabilisert seg etter at den steg fra svært lav til lav i uke 52. Vinterens influensautbrudd er dermed i gang uten at det er tegn på særlig tilvekst akkurat nå. FHI forventer en ytterligere økning i tiden som kommer. Toppen ventes i siste halvdel av februar, eller første del av mars, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.
  • Uke 3 og 4: Forekomsten av influensalignende sykdom i Norge er økende, men fremdeles ligger på et lavt nivå. Antall og andel influensapositive laboratorietester har steget i uke 3 og 4 etter at andelen i de tre foregående ukene lå jevnt på litt over 10 %. Vinterens influensautbrudd er altså i gang med en liten tilvekst akkurat nå. Influensa A er i flertall de fleste steder.

Mer på FHI hjemmeside:

Råd om beskyttelse av helsepersonell mot sesonginfluensa

FHI Influensarapport uke 5/2019:  (07.02.19)

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn