Sugartalk: “Hvordan har vi det i dag?”

“Sugartalk” med pasientene er et uttrykk for misforstått annerkjennelse og empati, og det skaper ikke sikkerhet, tillit eller motivasjon, fortelles det i en artikkel i danske Tandlægebladet.:

 

Slutt med sugartalk

I stedet bør man påta seg sitt ansvar som terapeut hvis man ønsker å fremme pasientens helse.
Det sier lege på Holbæk sykehus, Jens-Christian Holm, som vil slå endre det han kaller tiår med mislykket pedagogikk blant dansk helsepersonell. Og tannleger bør også spisse ører, sier han.

Pasienten har vært med deg i lang tid, og mønsteret er klart: Tannkjøttslommene har ikke blitt mindre dype, sannsynligvis fordi han fortsatt røyker og for øvrigt ikke har begynt å bruke mellomrombørstene, som han har blitt fortalt flere ganger, vil ha en positiv effekt på hans periodontitt. Men han er bare midt i en tung skilsmisse, og han har nok å tenke over. Vi venter til neste gang å snakke med ham om effekten av å slutte å røyke….

Nedlatende “small-talk”

Den slags empati som situjonen gir uttrykk for har sjefslederen ved Holbæk sykehus, Jens-Christian Holm, sett mange eksempler i det danske helsesystemet.

Og empati med pasienten er viktig, legger han vekt på, men problemet oppstår når helsepersonellets tilsiktede empati kommer i veien for de faktiske helsemålene, i dette tilfellet å få pasienten periodontittfri.

– Pasienten kommer ikke til deg for å bli forstått eller få en god opplevelse. Han kommer fordi han har en sykdom som du som lege eller tannlege kan hjelpe ham med å bli behandlet. En akseptert anerkjennelsesholdning kan bety at det blir vanskeligere å sette grenser mot pasienten, og dette kan hindre behandlingen, sier han. Holbæk-legen mener at det er behov for å bli kvitt det han kaller “Sugartalking”, som i utgangspunktet er uautorisert, mener han.

– Sugartalking er mitt ord for den annerkjente samtalen mange helsepersonell bruker for å få tillit og motivasjon fra pasienten. Det er gjort i beste forstand, men dener i utgangspunktet nedlatende. Pasienten vet godt at du ikke spør fordi du er hans beste venn, sier Jens-Christian Holm. Ifølge ham risikerer det å skape en kunstig allianse som underminerer rollen som en profesjonell – og som gjør det vanskelig å si skikkelig ifra.

– Etter min mening er “Sugartalking” et uttrykk for en svak selvbevissthet blant utøveren. Hvis du vil vinne pasientens tillit, bør du i stedet våge å ta innover deg ditt ansvar som en profesjonell behandler, sier Jens-Christian Holm.

Hele artikkelen finner du her

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn