“Fake News” om tannforsikringen

Det er trist når Tannlegeforeningen 23.mai 2019 har behov for å ta på seg ære for noe som allerede er gjort.

Den 5.mai 2019 publiserte Tannhjulet info om Tannforsikringen IF, der vi gjenga at forsikringen gjelder hos alle tannleger, men at “samarbeidende tannleger” kan tilby direkteoppgjør.  Da hadde det samme vilkåret stått der en god stund.

Vi har også skrevet om “Samarbeidende tannleger”- og forstått at det er tema i dialog med Tannforsikringen IF.

Det er enda tristere når NTF ikke forstår konsekvensene av det de selv skriver: En slags stilletiende godkjennelse av Tannforsikringen IF, som gjør ting riktig etter “dialog med NTF”?

Gjør NTF “Kloke valg” nok en gang?

20190523 Oppslag hos NTF om tannforsikring IF vridd litt

If fjerner krav til valg av tannlege

Forsikringsselskapet If lytter til NTF og endrer vilkårene i tannhelseforsikringen sin etter dialog med foreningen. Pasienter med Ifs tannforsikring kan nå velge tannlege fritt.

NTF har vært kritisk til modellen bak Ifs forsikring, hvor pasientene må benytte «godkjente» tannleger og klinikker for å kunne bruke forsikringsordningen. Tannlegene må på sin side betale betydelige beløp for å være med i ordningen, som kun innebærer at forsikringsoppgjøret kan gjøres direkte mellom klinikken og forsikringsselskapet.

Derfor er det gledelig at If nå endrer sine vilkår. Forsikringsselskapet vil heretter ha tannleger de samarbeider med, men pasientene kan nå selv velge hvilken tannlege de ønsker å gå til også når de benytter Ifs forsikring. Forskjellen er at en «samarbeidende tannlege» kan tilby direkte oppgjør, slik at pasienten slipper å legge ut, mens pasientene ellers må betale selv og så sende oppgjørskrav til If.

– Fritt tannlegevalg er et grunnleggende prinsipp i den norske tannhelsemodellen, og det er viktig at pasientene skal slippe å bytte tannlege når de benytter seg av en forsikringsordning. Derfor er vi glade for at If lytter til oss og gjør disse endringene i forsikringsvilkårene, sier president Camilla Hansen Steinum.

NTFs holdning til tannhelseforsikring

NTF har mottatt flere henvendelser fra medlemmer med spørsmål om hvordan foreningen forholder seg til tannhelseforsikringer. Generelt er NTF skeptisk til utviklingen og markedsføringen av disse produktene.

– Det er pasienten selv som må vurdere behovet for slike forsikringer, men forsikringen skal ikke avgjøre valg av tannlege, og tannleger skal ikke markedsføre eller formidle forsikring, sier Steinum.

I dokumentet om «NTFs synspunkt på tannlegers rolle ved markedsføring av tannhelseforsikring» (NTFs hovedstyre 2017), slås det fast at:

  • En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.
  • Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.
  • Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn