Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Statens helsetilsyn har konstatert lovbrudd i flere saker som gjelder legers opplysningsplikt til barneverntjenesten. Uttalt bekymring for omsorgssvikt eller vold har vært reist, uten at dette har medført melding til barnevernet. Leger og annet helsepersonell har etter helsepersonelloven § 33 plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt (1). I slike situasjoner er ikke helsepersonellet bundet av taushetsplikten.

TIDSSKRIFTET den norske legeforening logo Tidsskriftet for den norske legeforening har 21.oktober 2019 en artikkel skrevet av ansatte i Helsetilsynet.

Artikkelen skal minne helsepersonell om plikten til å melde fra til barnevernet

Artikkelen er god og instruktiv, og kan hjelpe tannhelsepersonell til å forstå når og hvor de skal melde inn mistanke om overgrep mot barn

“Helsepersonell er gitt opplysningsplikt fordi de gjennom sitt arbeid får tilgang til opplysninger om forhold som kan påvirke barns omsorgssituasjon, og fordi de har kompetanse til å vurdere dette.”

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn