En annen vri på debatten om tannlegetetthet?

 

Redaktørens leder i Tidende nr 9/2019 “Det går an å bli noe annet enn tannlege” kan oppfattes som noen fine betraktninger (av en ikke-tannlege ansatt i et tannlegemiljø) om det å ikke nødvendigvis MÅTTE bli tannlege. Det neste nr. 10 med President-innlegget “Klart du skal bli tannlege!” kan muligens oppfattes som en korreks til en medarbeider?

 

For enkelthets skyld følger innleggene nedenfor, men først en påminnelse:

 

SSB – Statistik Sentralbyrå – skal være en nøytral kilde for statistikk; kun tørre tall :-). 
Det må vel være umulig å snakke om tannlegetetthet, pasientgrunnlag og antall uteksaminerte tannleger pr. år uten å se noe på befolkningsgrunnlaget? Med jevne mellomrom oppdateres SSBs “BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGER“. Den gir en orientering som er et “må ha” i denne sammenheng.

 

201909 Tidende leder bli noe annet enn tannlege beskj
201910 Tidende President Klart du skal bli tannlege
201910 Tidende leder tannlegene skal selv bestemme fremtiden beskj

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn