20200323 Tannbloggen “Hjernedød” eller “Gjerne dø(d)”

“Hjernedød” eller “Gjerne dø(d)”?fjærpenn126x150

————————- 23.mars 2020 ————————-

 

Nå har Tannlegeforeningen samlet veldig god informasjon om hvor man skal henvende seg eller henvise til, i akuttsituasjoner. NTF slår fast at det er “Den offentlige tannhelsetjenesten”, DOT. som skal organisere beredskapsklinikker som kan ta i mot pasienter med smitte eller mistanke om smitte.” I neste setning minner NTF om “at det kun skal utføres nødvendig akuttbehandling, og at privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter og ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.”

Dette er i forhold til FHI’s anbefalinger. Men er FHI på bærtur? Hvem er i stand til å vurdere forskjell på tilsynelatende friske, men likevel smittebærende pasienter?

Det er jo et tankekors at svært mange offentlige tannklinikker stenger ned for vanlig drift – i forkant av FHI- og til tross for at man tror at smitte mellom barn er mindre utbredt. Tannlegene kan sannsynligvis beskytte seg selv med det anbefalte smittevernutstyret (som skal skiftes mellom hver pasient), mens det ligger utfordringer i den smitten som blir igjen på kontoret – i luften, på tøy, på overflater… Her er mange spørsmål; Coronasmitten ser nå ut til å eskalere mens føre-var-prinsippet ennå ikke helt har sunket inn..

Forresten, allerede nå ser vi i Oslo eksempler på den aktive tannlege som tar imot pasienter som ringer, og der alt er akutt.

Hvem kan vi stole på?
Kritikken hagler mot myndighetene; “for sent og for lite”…
“Debatten” 17.mars, ble skikkelig kritisert for å la “andre” slippe til i diskusjonsrommet. Men det engasjerer, og flere “tyngre” fagfolk støtter dr. Nyborg, og peker på at vi trenger alle synspunkter i en prekær situasjon. 

Så er det tannlegene,da: Er vi “den glemte helseprofesjon” og ressursgruppe? 
Frisører og fotterapeuter ble viktigere å permittere. Tannpleierene ble nevnt som ressurspersoner da sykehusenes personale ble satt i karantene.

Hvorfor ble det slik? 

I denne Corona-tid er vel facebookgruppen  OTI; “Oss tannleger imellom” enda mer viktig enn ellers: OTI er det eneste, åpne diskusjonsforum vi tannleger har; der vi kan lufte våre tanker. Jeg har tiltro til at tannleger, som akademikere, kan skille mellom meninger og myndighetsanbefalinger. Ja faktisk også avsløre utilbørlig egenreklame…

Om ikke Corona er ille nok, så raser børsene og oljeprisene og kronekursen: Vi må regne med at fasiten blir betydelig prisoppgang for det vi skal bruke i praksisen. Dette må slå ut i honorarene allerede snart, eventuelt må du forvente at reallønnen kan falle dramatisk! Tenk på hva alle importerte nødvendige frukter og annen vegetabilsk mat vil koste! Og er vi på vei til å måtte importere animalsk mat også? Vi snakker om 20-30 prosent merkostnad i første ledd. Hvis det er kapitalvarer du ønsker, må du passe på at prisene ikke allerede er hevet.
Løp og kjøp :-)?

20200320 Familieliv i koronatider 250x227Litt humør hjelper: Hvem husker ikke den hysterisk morsomme  Det bor en baker i Østre Aker” fra 2016 med Jon Niklas Rønning.
Nå har han vurdert hjemmesituasjonen og laget en ny sang “Familielivet i Korona-tider”: Dersom du nå depper litt hjemme, så syng med!

Det er en utfordrende tid; hold sammen, lytt til hverandres råd og oppfatninger. Og avslutt alt arbeid på vanlige klinikker, inkludert tannhelsekjeder.
For én gangs skyld: Ansvar for absolutt all akuttbehandling skal legges til Tannhelsetjenestens kompetansesentre, sykehusklinikkene og universitetsklinikkene.

 

Vi holder avstand, og satser på at Coronaviruset ikke smitter gjennom email.

Ta vare på dere selv; vi har ikke én å miste

.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn