20200329 Coronapakke og sunne bedrifter

Coronapakke og sunne bedrifterfjærpenn126x150

————————- 29.mars 2020 ————————-

 

Økonomisk implikasjon for tannlegene

Redningspakker skal komme til utsatte, men sunne småbedrifter. Ordningen skal gå bredt og være generell. Det nevnes til stadighet frisører, fargehandel, reiseliv, kiropraktorer ol.  Svært sjelden nevnes tannleger. De som ble pålagt nedstengning kommer først i køen når det gjelder redningspakker. Tannleger er ikke der.

Tannleger skulle stå stand-by for å hjelpe akutte pasienter. Bare akutte ble det presisert. Selvsagt med godt smittevern- i disse mangeltider.  Uten hjelpekrefter, de er jo oftest permittert. 

Noen kolleger har imidlertid mer redsel for et økonomisk virus, for vi hører fra teknikere at kroner og broer lages, endatil 10-leddere.

De fleste som følger anbefalingene og bare tar strengt akutte, event. henviser til andre klinikker, vil slite økonomisk.

Kompensasjon vil også bli gitt til dem som får betydelig omsetningssvikt, ble det sagt på pressekonferansen. Iallefall delvis, for huseiere må også ta sin del av støyten. Så tannleger som eier lokalene sine selv og kanskje har en noe oppskalert husleie, ser kanskje også at den inntekten minker.

“Støtte skal gis til sunne bedrifter”, sies det.
Det må vel bety de klinikker som drives med overskudd? (Man vil kanskje se på snittinntekt over tre år?)

Her kommer en utfordring; tannleger er etter hvert nokså ulikt organisert.

Ansatte i eget AS kan permittere seg selv og ansatte. Tilbake står rene løpende utgifter. Disse bør være kvalifisert til delvis kompensasjon. Et usikkerhetsmoment er hvordan utbytte vil bli behandlet. Flere tannleger i AS har gitt seg selv en lønn rundt ca 7-8 G, og utdelt utbytte utover dette. Hvorvidt dette vil tas hensyn til ved en eventuell gjennomsnittsberegning gjenstår å se.

Enkeltpersonforetak (ENK) er omtrent i samme posisjon som de med eget AS, men har sannynligvis mer plunder og heft overfor NAV. Her kommer også en 80%-regel inn.

For begge disse organiseringsformene blir det spennnede å se om avbruddsforsikring kan dekke noe hvis ikke staten dekker.

Kontraktørtannleger har enten ENK eller AS, men sitter i en bedre posisjon fordi utgiftene normalt er lave. NPE er sannsynligvis den største utgiften. 

Uansett gir ikke NAV mer enn 6 G til tannlegene. Det kan nok føre til en stram livreim for mange.

  • Husk å be om avdragsfrihet på lån.
  • Be NTFs jurister om hjelp til å få NPE-aviften redusert i forhold til den tiden man ikke er i jobb.
  • Redusér alle utgifter midlertidig. Se nøye på Leasingavtaler

kjede 150x90

Hva med de ulike kjedene?

Hvordan vil myndighetene behandle dem? Mange av de tilknyttede tannlegene er kontraktører, og representerer seg selv. Ofte er hjelpepersonell ansatt i et driftsselskap, men selv om disse permitteres er utgiftene ofte høye, som husleie, strøm og forsikringer.  I hvilken grad vil myndighetene anse dette som sunne bedrifter hvor arbeidsplasser må beskyttes? Hjelpekreftene er for en stor del  nært knyttet til kontraktørene og de får sikkert jobb hvis morselskapet skulle nedlegges/gå konkurs. Driftsselskap sender ofte overskudd oppover til et holdingsselskap som kan være eid av investorer, både norske og utenlandske.

Noen av kjedene har komplekse strukturer, med en paraply over ulike datterselskap ofte med opprinnelig praksiseier som andelseier.
Et eksempel her er Orbdent AS som eier flere klinikker med kompleks struktur.
Oris Dental AS eies av et holdingselskap som har et stygt negativt resultat på driften (skyldes stort sett lønn) men som har pene finansinntekter (sannsynligvis fra «døtrene»).
Colosseum driftsselskap gir pent overskudd som vel sendes videre oppover i systemet.
Smil Tannlegesenter AS er en liten kjede. Her er driftsresultatet positivt i 2018, men negativt i 2017.
Tannfeen AS er heller ikke så stor, nå 5 klinikker.  De utmerker seg med negative resultater, og har  drevet med underskudd i tiden 2014-2018.  Ikke drevet av tannlege forøvrig.  De skal visstnok bare ha ansatte tannleger, dog litt uvisst om de kan spores langt tilbake i tid. Tro om dette blir sett på  som en sunn bedrift?

Dette kan bli uhyre spennende. Vi vet jo også at noen må ende med underskudd når kolleger underbys på pris.

Hvor sunne vil disse kjedene og klinikkene betraktes?
Er det samfunnsøkonomisk nødvendig å redde et driftsselskap? De ansatte vil få jobb hos tannleger som fortsatt vil drive klinikker i en eller annen form.
Vil venstresiden akseptere at noen aktører kan samle overskudd i finansielt konstruerte selskap?

Vi oppfordrer kolleger til å se litt på en del av kjedene og deres struktur.
Kanskje mer interessant for framtiden enn mye annet.  Regnskap og eierforhold ligger lett tilgjengelig på www.proff.no  eller på www.purehelp.no

Det enkleste for myndighetene er nok de tradisjonelle mindre praksisene utover landet. Det er flest av dem…

.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn