Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling?

Vi har fått en henvendelse der man kontakter Helsedirektoratet vedrørende smittevern.
HDIR viser til FHI’s anbefalinger, og legger til egenvurdering. Se nederst.


Vår innsender, en tannlege, henvender seg til Helsedirektoratet for å få direkte råd om smitteverntiltak i behandling av pasienter. Tannlegens klinikker anvender hygieneprosedyrer basert på UiO sine anbefalinger og henviser ellers til Helsedirektoratet for å få direkte råd om håndtering av smitteverntiltak for å kunne behandle pasienter. Målet fram til 14. april er å fortsatt unngå elektiv aerosol-skapende behandling, og kun utføre nødvendig behandling på pasienter med alvorlige infeksjoner eller akutte traumer.

 

Her kan dere se deler av henvendelsen til oss, og nederst finner dere svaret fra Helsedirektoratet.

Ser du hadde spørsmål om hvem som skulle behandle smittede eller antatt smittede pasienter ved akutt behov for tannbehandling.

Konklusjonen for tannlegen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre?

Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

Noen kommuner har etablert offentlige beredskapsklinikker i samarbeide med private tannleger. Da har man kunnet motta mistenkt eller påvist smittede pasienter for akutt tannbehandling. Det har vært lite eller ingen eksisterende beredskapsplan som har inkludert private tannleger forutfor denne krisen, så man må gjøre mye nybrotts-arbeid på veien. Blant de private tannlegene ser vi også at noen får til å samarbeide. 

Akkurat nå har vår innsender lyst til å informere våre kollegaer om den gode siden/”håndbok i smitte vern” til Oslo Universitets-sykehus.
Der finner du bl.a. aktuell info som dette:

Begrensning i bruk av åndedrettsvern ved truende forsyningssvikt

(Filteret i FFP3-maskene kan vare i 8 timer, så det kan være greit å dekke de med kirurgisk munnbind for gjenbruk m.m. som står i anbefalingene her..)

Helsedirektoratetga i denne sammenheng slikt svar:

Tannhelsetjenesten skal nå bare ta seg av behandling som ikke kan vente, det er derfor rimelig at også disse pasientene testes. Negativ svar betyr imidlertid ikke at vedkommende ikke kan utvikle covid-19, men ved behandling raskt etter prøvetagning vil sannsynligheten være mindre. Dersom vedkommende er i karantene betyr det således at hen må fortsette i karantene ut tiden , og at man ved en forverring av symptombildet må ta ny test for å utelukke smitte.

Forøvrig vises til l nye retningslinjer fra FHI  20. mars


 

Redaksjonell info 1.april (!) 2020:
Legemiddelverket har nettopp publisert dette

Krav til omsetning og markedsføring av medisinsk beskyttelsesutstyr

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn