ANDRE MEDIAKLIPP SOM ANGÅR OSS

mediaveivisere_150x84 BW

20210220: FORSLAG TIL NY RUSREFORM – iHarstad

  • Istedenfor å straffe ønsker regjeringen å tilby hjelp når det er snakk om mindre mengder narkotika.

20210211: Salg av egen bolig gav skattesmell – Skattebetalerforeningen

  • Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i saken som gjaldt salg av bolig til utbygger på Fornebu. Spørsmålet i saken var om salg av en boligeiendom skulle bedømmes som skattefritt salg av bolig eller skattepliktig salg av tomt. Lagmannsretten kom til at hele salgssummen var skattepliktig etter tomtebeskatningsregelen.

20210209: Ikke for sent å unngå arveavgift – Skattebetalerforeningen

  • De rødgrønne ligger an til å overta regjeringslokalene etter valget i høst. Det kan fort bety et gjensyn med arveavgiften. Og selv om du begynner å få dårlig tid, er det fortsatt ikke for sent å ta grep for å unngå arveavgift.

20210125: Generikaprodusenten Sandoz er Norges største legemiddelselskap. Det kan true inovasjon og nye legemidler…

20210121: Legemidler på avveie? Legemiddelutslipp:

20210104: Dentsply-Sirona kjøper opp Aligner-systemet “Byte” https://www.byteme.com

20210102: Forskrift om endring i forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav (Helsedirektoratet)

20200723 Krenke- og granskesamfunnet
Redaktør i nyhetspublikasjonen Krohno har innspill jeg mener har verdi for alle våre lesere

20200701 Gjennomsnittslønn høyere utdanning  
Forskerforbundet organiserer ansatte og studenter i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

20200629 Skattebetalerforeningen: Regelendringer fra 1. juli 2020  
Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020. Kompensasjonsordningen forlenges

 

 🙂

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn