Nå må alle praktiserende tannleger ha elektronisk pasientjournal

Dette følger av at
a) Det er ingen annen måte å søke HELFO-refusjon på enn å ha direkteoppgjør og sende kravet elektronisk
b) Du har plikt til å ha oppslag/informere pasienten om at du ikke lengre tilbyr HELFO-refusjon

Endringene i Folketrygdloven innebærer at alle refusjonskrav fra behandler til HELFO må gjennomføres elektronisk; og det er ikke lenger slik at pasienten kan legge ut for behandling de har fått, og i etterkant selv søke om refusjon fra HELFO.

Dette betyr at kombinasjonen papirbasert journal og HELFO-refusjon bortfaller. Og siden HELFO-refusjon for bestemte typer behandlinger er en lovbestemt rettighet, så mener undertegnede at det er nærmest umulig å drive tannlegepraksis uten elektronisk journal- EPJ. Det må også bli slik at alle praktiserende tannleger må ha direkteoppgjørsavtale med HELFO. 

Tiden med manuelle, papir-journaler er definitivt over.

Konklusjonen er at dersom tannlegen ikke kan sende inn elektronisk refusjonskrav til HELFO, så vil ikke pasienten få den refusjon de har krav på. I tillegg vil det være tannlegens ansvar dersom pasienten mister kronebeløp i refusjon gjennom et eventuelt Frikort.
Den behandlende tannlege er pålagt plikt til å informere sine pasienter om at han/hun ikke lengre tilbyr refundert behandling (HELFO). Det betyr at den behandlende tannlege uten EPJ kan få et alvorlig juridisk problem*(Se helt nederst i artikkelen)

Den enkleste løsningen er ofte den beste: Vi har funnet 4 elektroniske journalsystem som har en funksjon som beskriver behandling og som HELFO godkjenner som krav om refusjon. Se høyre marg. : OPUS, NEXTSYS og DENTICA. Vi vet ingenting om hvilke tilbud den behandlende (aldrende??) tannlege vil kunne få for å lette de siste praksisår, men vi vet at både OPUS og NEXTSYS er omfattende og kostbare journalsystemer, og vi tror at «lillebror» DENTICA er enkelt, fleksibelt og tilsnakkelig.

For den behandlende tannlege som har under 40.000 kroner gjennomsnittlig i refusjonskrav pr. måned har HELFO utviklet en ny, grei og praktisk løsning, sitat:

«Du som tidlegare har lasta ned refusjonskrav frå EPJ (elektronisk pasientjournal) til minnepinne eller CD/DVD og sendt dette til Helfo, kan nå laste opp refusjonskravet ditt direkte i Tjenesteportalen for helseaktørar. Du slepp å bruke samlerekning. Kravet blir automatisk behandla, og utbetalinga kjem raskare på konto.»
Du kan bruke Tjenesteportalen selv om du ikke er koplet til Helsenettet-NHN (Norsk Helesnett)

Veiledning for helseaktører HELFO tlf. 23327040

 


HELFO har både muntlig og skriftlig forsikret oss om at dette er sikker kommunikasjon etter loven

Slik kommer du igang med

Tjenesteportalen for helseaktører (utenom NHN)

Du kommer inn på dette bildet, og Trykk «LOGG INN» øverst til Høyre:

Tjenesteportal_001

OBS nederste linje som forteller deg at du er på “Sikker innlogging til digitale tjenester fra Helfo og Helsedirektoratet”

Så kommer du inn på valg av “innloggingsvalg”  som du er vant til ved hjelp av elektronisk legitimasjon; BankID, BankID på mobil, BuyPass eller liknende

Tjenesteportal_002

NÅR du er logget inn, trykk på bildet “Mine oppgjør”

Tjenesteportal_003

 

Derfra klarer du deg fint. Enklere blir det ikke…

INFORMASJONSLINKER
til informasjon:

 

   1. Slik bruker du tjenestene (HELFO)
    Mest aktuell er avsnittet “Kort om tjenesten Mine oppgjør”

 

   1. Dette skal rekning frå tannlege innehalde (HELFO)
    (Når du er inne i Tjenesteportalen skal du bruke denne informasjonen)

   2. Viktig informasjon om endringer i folketrygdloven  – krav til direkte oppgjør (Fra NTFs nyhetsbrev:-)

 

 

EPJ kills paperjournalEPJ – Journalsystem som oppfyller kravene om å lage en fil som tannlegen kan sende til HELFO

Vi vet ingenting om hvilke tilbud den behandlende (aldrende??) tannlege vil kunne få for å lette de siste praksisår.
Vi vet at både OPUS og NEXTSYS er omfattende og kostbare journalsystem.

I en slik situasjon er kanskje DENTICA eller MyClinic enklere; fleksible og tilsnakkelige:

DENTICA utgis av Arken Software

MyClinic er et enkelt journalsystem for tannleger der også pasienten kan få tilgang til sin journal.

Orthodontis er et program for kjeveortopeder, men for å bruke det til allmenn så mangler det tanndiagram. Hvis de hadde lagt til det, samt litt andre modifikasjoner(fx alle innslagspunkt) så kunne det tenkes brukt til allmennpraksis.

 

 


*Vi vet at det er kolleger som utfører refusjonsberettiget behandling, og som for å slippe merarbeide med søknad/krav til HELFO trekker fra beløpet pasienten eventuelt har krav på i refusjon, fra honorarsummen. Dette kan ha gått bra hittil, men treffer du den rette pasienten kan det gå riktig ille, tror undertegnede. Det kan bety at en tannlege som selv vil betale HELFO-refusjonen, må dokumentere og spesifisere refusjonen for pasienten: Behandlende tannlege MÅ få pasientens underskrift på en spesifisert kvittering at han/hun er inneforstått med at refusjonsbeløpet som pasienten ellers ville ha krav på fra HELFO er fratrukket regningen, og at pasienten derfor fraskriver seg retten til å få refusjon fra HELFO for den spesifiserte, utførte behandling. I gitte tilfelle vil det være tannlegens ansvar om pasienten går glipp av Frikort:
DET høres vel kronglete ut?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn