Helsepersonells innsats endrer strafferammen i voldssaker

 

Under et Focus-intervju Våren 2015 med min kullkamerat Per Skjelbred sa han «Jo bedre jobb vi gjør med pasienter som er utsatt for vold, jo mindre straff får den som har utført skadene». Det har jeg tenkt på ofte, og da NRK presenterte en sak 8.februar 2021 (en oppfølging av samme sak fra september 2020) «Skjerpet tiltale for påkjørsel med elsparkesykkel» med forklaring fra Politiadvokat Ingvild Nordhaug: “– Bakgrunnen for den nye tiltaleposten er at fornærmedes skade etter påtalemaktens syn  kvalifiserer til det som straffeloven omtaler som betydelig skade.” …Jeg leste artiklene om hendelsene én gang til, og forstår at påtalemakta trolig er helt tankeløs når de starter på slike saker, og som vi reagerer negativt på «hvorfor tar ikke politiet dette mer på alvor?» når vi alle forstår at offeret er voldtatt, trakassert, rundjult eller alvorlig skadet? Er det slik at Politiet «venter og ser» om det blir en tragisk konsekvens av gjerningspersonens handling?:  I den første artikkelen om skaden så offeret alvorlig kvestet ut, samtidig som politiet antydet at det var offerets egen skyld, hun hadde visst gått på rødt. Så syklisten ble tiltalt for uaktsom kjøring. Men så klarte ikke legene å lappe henne tilstrekkelig godt sammen: DA ble tiltalen utvidet. Men det hadde altså ikke skjedd om legene hadde gjort «en bedre jobb». ?

Tanken på at det er denne politikvinnens logikk som gjør seg gjeldende dersom du eller jeg møter hverdagslivets vold, gjør ikke godt.

n “Voldsskader
Jeg er opptatt av at vold, særlig alkoholpåvirket natterstid, er blitt mer utbredt.

Det er pussig at i Norge bestemmes straffen for ugjerningen ut fra skadeomfanget hos offeret, og ikke selve handlingen. – Gjør vi leger en god jobb, er vi samtidig med på å redusere straffen for gjerningsmannen.

Det er et tankekors.

I USA er det motsatt, der dømmes gjerningsmannen for selve ugjerningen.
FTV2015_LR_forside 150px– I Norge er døden et skille juridisk. Ofte er det et kunstig skille, for det hender vi redder mennesker til et liv som ikke lenger er levelig.(Sitat intervju i Focus V2015 med cand.odont, dr.med., prof. Per Skjelbred)

Artikkelen ligger også nederst i denne artikkelen.


 

elsparkesykkel mann 66x150Bakgrunnen er at Anne Våge (68) 28. september 2020 ble påkjørt av en el-sparkesykkel i Oslo – og oppslagene fulgte:
En fotgjenger er kjørt til sykehus med det som skal være alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en elsparkesykkel på Frogner i Oslo.
Ifølge politiet i Oslo har fotgjengeren blitt påkjørt da vedkommende gikk på rødt lys i en lysregulert fotgjengerovergang av en elsparkesyklist, som ifølge vitner hadde svært høy hastighet. Politiet mistenker at elsparkesykkelen er ulovlig.
12.nov 2020 fulgte NRK opp med “Elsparkesyklist køyrde ned kvinne – tiltalt for aktlaus køyring
Ein elsparkesyklist må møte i retten etter at han køyrde ned ei kvinne i eit fotgjengarfelt i Oslo i september. Kvinna blei hardt skadd, og låg fleire veker på sjukehus.
Det er første gong ein førar av ein elsparkesykkel er tiltalt for ulovleg og aktlaus køyring. – Basert på observasjonar og opplysningar politiet fekk på ulukkesstaden, fekk politiet tidleg mistanke om at elsparkesyklisten hadde ei hastigheit på over 20 kilometer i timen, seier Politiadvokat Ingvild Nordhaug. – Basert på observasjonar og opplysningar politiet fekk på ulukkesstaden, fekk politiet tidleg mistanke om at elsparkesyklisten hadde ei hastigheit på over 20 kilometer i timen, seier ho.19.november fikk vi se bildene på TV2
Skjerpet tiltale for påkjørsel med elsparkesykkel   NRK: Bjørn Atle Gildestad JournalistPolitiadvokaten sier til NRK 8.februar 2021 “– Bakgrunnen for den nye tiltaleposten er at fornærmedes skade etter påtalemaktenst syn  kvalifiserer til det som straffeloven omtaler som betydelig skade.”8.februar 2021 følgeartikkel etter “Skjerpet tiltale….”: Elsparkesyklist tar på seg skulda etter ulukke leses!15.februar kom dommen referet i NRK-nyhetene; 18 dagers fengsel. Men NRK nevne ikke noe om det å gå på rødt lys; det gjorde ikke ABC-nyhetene
Så en annen sak – som forresten er kommentert i “Oss Tannleger Imellom” på Facebook:

Nikolai ble truffet av elsparkesykkel: – Enklere hvis jeg ble påkjørt av en bil

elsparkesykkel mann 66x150Nikolai Ravn Aarskog fikk brudd i overkjeven og store tannskader etter ulykken. Mesteparten må han betale selv.

Føreren av sparkesykkelen ble ikke skadet, men ble heldigvis avhørt av politiet.

Historien er egentlig enda mer dramatisk enn historien til venstre; også i dette tilfelle virket det som om Politiet følte at de måtte være engasjert (Media var på plass) – og fremdeles virker det på meg som om Politiet bruker silkehansker: Hva hadde skjedd hvis Nikolai hadde fått en enda verre skade eller skjebne?

Artikkelen i NRK-nyheter her

NRK lager andre godbiter ut av Nikolais skjebne, og følger opp med en artikkel: Hvorfor er ikke tenner en del av kroppen?

Det skal bli spennende å se resultatet: Kvalifiserere denne saken til det som straffeloven omtaler som “betydelig skade”?

 

Begge saker bør leses i sammenheng med sitatet øverst til høyre:-)

 


Andre linker om noe tilsvarende:

15.februar: TILTALT ETTER PÅKJØRSEL MED EL-SPARKESYKKEL
En mann i 40-årene må møte i Oslo tingrett tiltalt for brudd på veitrafikkloven etter å ha kjørt på en forgjenger i Oslo 17. juni i år.
Ifølge tiltalen var mannen uoppmerksom og/eller tilpasset han ikke hastigheten etter forholdene da han kjørte på en fotgjenger som befant seg i sykkelfeltet. Fotgjengerem fikk en skade i armen og måtte opereres. Mannen er også tiltalt for å ha unnlatt å stanse og hjelpe personen han hadde kjørt på.

Politiet Oslo on Twitter: 

  • 29. sep. 2020 — Sparkesykkel kommet kjørende i gangfelt og kjørt inn i siden på personbil. …
  • To barn på el-sparkesykkel ble påkjørt av en taxi i et fotgjengerfelt.

16-åring dømt for fyllekøyring med ulovleg elsparkesykkel: – Ei potensiell dødsfelle

Stjørdalingen køyrde ein privat importert elsparkesykkel, som har ein toppfart på 60 km/t. Politiadvokaten vurderte det som køyring i rusa tilstand’

2015FTV_INTERVJU_Personlig_og_perfekt_Per_skjelbred

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn